Hoppa till innehåll

11. Byggets milstolpar: Startbesked och slutbesked

Startbesked 0

Startbesked och slutbesked är de magiska orden varje husbyggare vill höra. Det talar nämligen om att du får grönt ljus att sätta igång ditt drömprojekt, och när det är fritt fram att börja köra flyttlådor. Här förklarar vi mer om vad det innebär.

Startbesked

Startbeskedet är ett formellt beslut som behövs för att du ska få starta bygget. I och med detta blir den så kallade kontrollplanen fastställd av byggnadsnämnden. Kontrollplanen ska följas under hela byggtiden.

Du som är ansvarig för bygget (byggherren) ska se till att gå igenom kontrollplanen och byggföretagets (entreprenörens) egenkontroll tillsammans med en representant från din husleverantör. Ni kommer också överens om hur arbetet ska läggas upp under projektets gång.

Du får ditt startbesked efter det tekniska samrådet. Om du börjar bygga utan att ha fått startbeskedet kan du få betala en byggsanktionsavgift.

Här kan du läsa mer om kontrollplan

Behöver du ett färdigställandeskydd? Läs mer om Färdigställandeförsäkring

Egenkontroller

Under byggtiden ska företaget som bygger (entreprenören) utföra så kallade egenkontroller, en checklista där de kontrollerar att allt som planerats har utförts korrekt så att de kan säkerställa kvaliteten på bygget. Att bedriva egenkontroll innebär att byggföretaget ska ha organisation, rutiner och åtgärder för att visa att de uppfyller kraven i lagar och förordningar.

Egenkontrollen ska fyllas i allt eftersom arbetet fortskrider.

Vi rekommenderar att du redan innan bygget påbörjas jämför din byggares dokument för egenkontroll med kontrollplanen för att se till att alla punkter finns med. Saknas någon punkt från kontrollplanen i egenkontrollen kan du i så fall be din byggare lägga till detta till sin checklista.

 
Människor som gör high-five

Slutsamråd och slutbesked

Efter att samtliga kontroller, provningar och kontroll av byggföretagets (entreprenörens) egenkontroll genomförts samlas parterna för ett slutsamråd med handläggaren från kommunen. Slutsamrådet äger rum när bygget är avslutat, i samband med eller efter slutbesiktningen.

Slutsamrådet bokar vanligtvis du och din kontrollansvariga in tillsammans. Mötet sker på plats i huset och medverkar gör du som är ansvarig för bygget, kontrollansvarig, byggföretaget och kommunens tekniska handläggare.

Vid slutsamrådet lämnas alla handlingar över och kontrollansvarig intygar att huset uppfyller plan- och bygglagen och att utförandet stämmer överens med bygglovet. Du ansöker därmed om att få ett slutbesked, vilket du vanligtvis får på en gång. Då är det äntligen dags att skåla in huset och börja köra kartonger.

Men kom ihåg att du inte får flytta in i ditt hus förrän du har fått ett slutbesked.

Här kan du beställa slutbesiktning

Behöver du en KA? Läs mer om kontrollansvarig

Vad är ett interimistiskt slutbesked?

Om huset inte anses vara färdigt kan du få ett så kallat interimistiskt slutbesked – ett tillfälligt slutbesked. Detta innebär att du får flytta in i huset, men att du behöver komplettera med vissa uppgifter. Det kan till exempel vara radonmätning eller verifiering av energiberäkning. Du som byggherre är ansvarig för att kompletteringarna lämnas in så att du får ett permanent slutbesked.

Missa inte

Är det dags att börja bo i ditt nya hus? Då är det också dags att sköta om huset! Läs mer om hur du underhåller ditt nybyggda hus i vår nästa Husbyggarguide. Läs nästa kapitel av Husbyggarguiden - Skötsel och underhåll av ett nybyggt hus.

Du kanske också vill läsa:

Kontrollplan och tekniskt samråd

Bygglovsansökan – så går det till

Vem är byggherre?

Husbyggarguiden

Här hittar du som ska bygga hus smarta tips, inspiration och vägledning till ditt livs största, men förmodligen roligaste, projekt.
Loading...
01. Guide: Lär dig Husbyggarspråket – den enda ordlista du behöver

01. Guide: Lär dig Husbyggarspråket – den enda ordlista du behöver

Förvirrad husbyggare? Häng med i snacket med Husbyggarspråket, en ordlista som förklarar det mesta du stöter på under din byggprocess.
02. Vem är vem? – byggprojektets olika roller

02. Vem är vem? – byggprojektets olika roller

I ett helt vanligt småhusbygge är det inte ovanligt att över 100 olika personer är inblandade under projektets olika faser. I Husbyggarskolan går vi igenom de viktigaste rollerna och vilka ansvarsområden de har.
03. Rollen som byggherre - så funkar det

03. Rollen som byggherre - så funkar det

Vem är byggherre och vad gör en sådan? Läs mer om rollen och ansvaret för dig som bygger hus i Husbyggarskolans guide om att vara byggherre.
04.  Vad kostar det att bygga hus?

04. Vad kostar det att bygga hus?

I Husbyggarskolans budget-guide för dig som ska bygga hus listar vi de kostnader du behöver ha koll på för att få fram ett pris på ditt drömprojekt.
05. Köpa tomt – läge, mark och detaljplan

05. Köpa tomt – läge, mark och detaljplan

I Husbyggarskolans guide till att köpa tomt får du veta varför en detaljplan är så viktig och så listar vi fem bra tips på var du kan hitta tomter.
06. Planritning – välj det som passar dina behov

06. Planritning – välj det som passar dina behov

Ska du ta fram en planlösning och rita en planritning för ditt nya hus? Husbyggarskolan guidar dig till hur du ska tänka steg för steg.
07. Modulhus, kataloghus eller lösvirkeshus? Så väljer du hustyp

07. Modulhus, kataloghus eller lösvirkeshus? Så väljer du hustyp

Vilket hus vill du bygga? Läs mer om modulhus, kataloghus och arkitektritat i Husbyggarskolans guide om fördelar och nackdelar med olika hustyper.
08. Entreprenadkontrakt – så skriver du enligt ABS 18

08. Entreprenadkontrakt – så skriver du enligt ABS 18

Entreprenadkontrakt är det dags att skriva när du tagit beslut om vem som ska bygga ditt hus. Här får du våra bästa tips på hur du skriver ett bra kontrakt.
09. Bygglovsansökan – så går det till att söka bygglov

09. Bygglovsansökan – så går det till att söka bygglov

Så gör du för att få bästa möjliga process när du ska söka bygglov. Och vad kostar bygglov? Läs mer i Husbyggarskolans guide om bygglovsansökan.
10. Kontrollplan och tekniskt samråd

10. Kontrollplan och tekniskt samråd

Vad ska ingå i en kontrollplan? Och vad händer under ett tekniskt samråd? Husbyggarskolan guidar dig till förberedelserna inför ditt byggprojekt.
11. Byggets milstolpar: Startbesked och slutbesked

11. Byggets milstolpar: Startbesked och slutbesked

Startbesked och slutbesked är höjdpunkterna med husbygget. Lär dig mer om vad beskeden innebär och vad som krävs med Husbyggarskolans guide.
12. Skötsel och underhåll av ett nybyggt hus

12. Skötsel och underhåll av ett nybyggt hus

Är det dags att börja bo i ditt nya hus? Då är det också dags att sköta om huset! Läs mer om hur du underhåller ditt nybyggda hus i Husbyggarskolans guide.
Publicerad den 8 december 2022