Hoppa till innehåll
Anmäl skada

Vill du göra en skadeanmälan? Fyll i din anmälan nedan.
Ta fram ditt försäkringsnummer innan du påbörjar ärendet.

Skadeanmälan

Vill du anmäla en skada på ditt hus? Här skickar du in din skadeanmälan till oss. Innan du anmäler din skada är det bra om du checkar av våra vanliga frågor nedan, så kanske du kan få hjälp direkt. När du har anmält din skada kontaktas du av en handläggare.

När skada har inträffat

Om en skada inträffar är det viktigt att du gör vad som står i din makt för att begränsa skadans omfattning. Åtgärda det mest akuta, och gör en skadeanmälan.

Om du bor i en bostadsrättsförening eller hyr din bostad så är det viktigt att tänka på att du ska anmäla skador till bostadsrättsföreningens styrelse eller till din hyresvärd. 

Innan du anmäler en skada

Här hittar du vanliga frågor som vi brukar få från våra kunder. Om svaren inte kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta vår kundservice eller göra din skadeanmälan direkt.

Att tänka på

Innan du anmäler en skada är det bra om du har kännedom om självrisken för din försäkring.

  • Självrisken för Byggfelsförsäkring är 0,5 prisbasbelopp per fel, dock max tre självrisker under försäkringsperioden.
  • Grundsjälvrisken för Nybyggnadsförsäkring är 0,5 prisbasbelopp per skadetillfälle.
  • Försäkringen GarBo Dolda fel är självriskbefriad, men inga skador under 0,2 prisbasbelopp utreds och ersätts av försäkringen.
  • Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor. 0,5 prisbasbelopp är då 28 650 kronor och 0,2 prisbasbelopp 11 460 kronor.

Skador - Vanliga frågor

Innan du anmäler en skada till oss kan det vara värt att kolla med en entreprenör vad det kan kosta att åtgärda skadan. Om kostnaden understiger självrisken kan du beställa arbetet utan att först göra en anmälan till oss.

Fel och skador som upptäcks under byggtiden ansvarar ditt byggföretrag (entreprenören) för. Därför är det bra om du i första hand vänder dig dit innan du gör din skadeanmälan.

Färdigställandeförsäkringen gäller om din byggare (entreprenören) går i konkurs under byggtiden, och som längst i tolv månader från om med slutbesiktning. Sammanställ vilka fakturor du har betalat till entreprenören och skicka med kopior på dem tillsammans med din skadeanmälan.

Fel och skador som upptäcks under de första två åren, alltså under garantitiden, ansvarar byggföretaget (entreprenören) för, och det är dit du vänder dig i första hand.

Nybyggnadsförsäkringen gäller för fel och skador som upptäcks under denna period endast om entreprenören gått i konkurs eller av annat skäl inte kan fullgöra sitt åtagande.

Den här typen av skada ersätts inte genom Nybyggnadsförsäkringen, oavsett skadeorsak. Vi rekommenderar dig i stället att göra en anmälan till ditt hemförsäkringsbolag.