Hoppa till innehåll

Besiktningsmannaboken

Besiktningsmannaboken är en handbok som GarBo tagit fram tillsammans med branschen. I Besiktningsmannaboken kan du läsa mer om vilka besiktningar som ska göras vid ett husbygge och hur de går till, samt vad du kan förvänta dig av en besiktningsman.

Besiktningsmannaboken är framtagen för att alla parter som är delaktiga i ett husbygge, som till exempel beställare, byggföretag och besiktningsman, ska ha en gemensam bild av besiktningarna som ska göras och vilka förväntningar som finns.

Fackmässighet vid besiktning

Under en besiktning bedömer besiktningsmannen det utförda arbetet utifrån fackmässighet. Uppfattningen om vad som är fackmässigt utförande kan skilja sig åt bland de involverade parterna. De flesta besiktningsmän är i dag välutbildade och certifierade, men de kan ändå ha varierande bakgrund och erfarenhet. I handboken beskrivs därför var fackmässighetsnivån för olika byggmoment bör ligga och på vilka grunder en besiktningsman ska bedöma utförandet.

Vilka krav kan jag ställa?

Besiktningar har en stor betydelse i byggprocessen. Nästan alla nyproduktioner avslutas med en slutbesiktning där utlåtandet från besiktningen är ett juridiskt dokument. Därför är det viktigt att du som beställer en besiktning har kännedom om vilka krav du kan ställa på resultatet av en beställd entreprenad.

Läs mer om Slutbesiktning

Läs mer om Tvåårsbesiktning

En samlad bild för branschen

Besiktningsmannaboken har tagits fram av GarBo i samarbete med Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Trä- och Möbelföretagen (TMF). Flera av branschens mest erfarna besiktningsmän har varit delaktiga i processen i samförstånd med både beställare och byggföretag. Målet med handboken är att på ett kortfattat men heltäckande sätt formulera grunder för besiktningar och fackmässighet i både entreprenadutförandet och besiktningsutförandet.

Den nuvarande upplagan uppdaterades senast 1 november 2021. En ny upplaga av besiktningsmannaboken är under produktion och kommer att lanseras under 2024.