Hoppa till innehåll

Garantibesiktning

Före utgången av den kortaste garantitiden ska man göra en garantibesiktning och det är ni som beställare som ska påkalla besiktningen. Besiktningen bör göras i god tid innan garantitidens utgång.

Under en garantibesiktning letar besiktningsmannen efter eventuella fel som kan ha uppstått från godkänd slutbesiktning fram till besiktningstillfället. Det är entreprenören som ansvarar för fel som framträder under garantitiden. Vilket innebär att om ni upptäcker fel som har uppstått under garantitiden, är det entreprenörens skyldighet att åtgärda dessa.

Att låta utföra en garantibesiktning är klokt av många anledningar. Dels för att en oberoende professionell besiktningsman kan upptäcka fel som ni inte upptäckt, dels för att ni får ett formellt juridiskt dokument som hjälper er i er dialog med entreprenören. Efter garantitidens utgång vänder bevisbördan och det blir i stället ni som BRF som ska bevisa att entreprenören bär ansvaret för fel eller skador som upptäcks i byggnaden. Att göra den typen av utredning kan bli både krävande och kostsamt.

Beställ offert

Garantibesiktning - vanliga frågor

Garantitiden är fem år för entreprenörens arbetsprestation enligt standardavtalet AB 04. Garantitiden är även fem år för entreprenaden enligt standardavtalet ABT 06. På varor är garantitiden antingen två eller fem år beroende på entreprenadform och om det är föreningen eller entreprenören som gjort materialvalet. Ett tips är att kolla entreprenadkontraktet eller AF-delen efter gällande garantitid (AF = administrativa föreskrifter).

Att låta utföra en garantibesiktning är klokt av många anledningar. Dels för att en oberoende professionell besiktningsman kan upptäcka fel som ni inte upptäckt, och dels för att ni får ett formellt juridiskt dokument som hjälper er i er dialog med entreprenören. Efter garantitidens utgång vänder bevisbördan och det blir ni som BRF som ska bevisa att entreprenören bär ansvaret för fel eller skador som upptäcks i byggnaden. Att göra den typen av utredning kan bli både krävande och kostsamt.

Skriv till entreprenören (byggföretaget) och uppmana denne att åtgärda felen och be om en tidsplan för arbetet. Om detta inte hjälper bör du kontakta en jurist om hur du kan gå vidare.

Vanliga fel som upptäcks under en garantibesiktning är bland annat sprickor i vägghörn och takvinklar, torkningsskador eller fönster och dörrar som går trögt att öppna. Det kan också vara spolfunktioner som inte fungerar fullt ut eller en kran som står och droppar. Andra typiska garantianmärkningar kan vara golv som krympt inom de första åren och som börjat glipa, samt dörrblad som blivit skeva, dvs fel som ni som fastighetsägare inte själva kunnat påverka.