Hoppa till innehåll

Besiktning av skyddsrum för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

GarBo utför två olika typer av skyddsrumsbesiktningar, så kallad skyddsrumskontroll respektive skyddsrumstillsyn åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Besiktningarna utförs av våra certifierade sakkunniga.

Skyddsrumskontroll

GarBo utför noggranna och detaljerade kontroller av skyddsrum för att säkerställa att de uppfyller alla relevanta säkerhets- och funktionskrav. Våra certifierade sakkunniga genomför omfattande inspektioner och utvärderar allt från ventilationssystem och vattentillförsel till nödutgångar och elinstallationer.

Kontrollen genomförs med hjälp av en checklista framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där samtliga punkter för det aktuella skyddsrummet kontrolleras. I detta ingår även framtagande av åtgärdsplan för eventuella fel, med MSB:s framtagna typlösningar på åtgärden. Inrapportering till MSB är inkluderat i priset (värde 2 500 kr exkl. moms).

Skyddsrumstillsyn

GarBo utför en tillsyn som innebär en enklare översyn av skyddsrummet. Tillsynen utförs av en av certifierad skyddsrumssakkunnig som går igenom allt som berör skyddsrummet och dess funktion, enligt en checklista fastställd av MSB. Inrapportering till MSB tillkommer (2 500 kr exkl. moms).

Vem har ansvar för skyddsrummet?

Då många skyddsrum återfinns i bostadshus ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren. De som äger skyddsrummet ansvarar för att det underhålls och uppfyller de krav som ställs från MSB. Upptäcks brister vid en kontroll av MSB ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren att åtgärda dessa.

Vilka regler gäller för skyddsrum?

I fredstid får skyddsrum användas till annat, så som cykelrum, förråd, garage etc. Men viktigt är att det är lätt att hitta till skyddsrummet, att all utrustning finns och att det kan ställas i ordning på 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. 

Vilken utrustning bör finnas i ett skyddsrum?

Alla skyddsrum ska kunna ställas i ordning för skyddsrumsdrift. Vilken typ av utrustning som ska finnas kan dock bero på olika saker så som skyddsrummets storlek och byggår, samt vilka installationer som förekommer. För information kring vilken utrustning som gäller för alla skyddsrum och vad som är mer specifikt för andra, läs mer om utrustning för skyddsrum hos MSB.

Priser och information

Vill du veta mer om tjänsten eller få en offert? Välkommen att kontakta Joakim Thulin så berättar han mer. 

Joakim  Thulin

Joakim Thulin

Key Account Manager