Hoppa till innehåll

Samarbeten

GarBo är en koncern som sedan 1989 har sitt ursprung i försäkringar och tjänster för bygg- och fastighetsbranschen. GarBo har en stadig tillväxt genom ett växande försäkringsbestånd i Sverige, men också genom distribution av våra produkter i Danmark, Estland, Finland, Island och Norge.

Genom åren har GarBo utvecklat sitt produktutbud inte minst genom strategiska samarbeten. GarBo är ständigt öppen för nya samarbeten, affärsmöjligheter och geografisk expansion, och har startat ett flertal strategiska samarbeten både för nya produkter på befintliga marknader och befintliga produkter på nya marknader.

Som försäkringsbolag och riskbärare erbjuder vi våra samarbetspartner korta beslutsvägar och en snabb uppstart. Vi har automatiserade processer och systemstöd för olika försäkringsprodukter och bidrar med vår 35-åriga erfarenhet som försäkringsbolag i samtliga strategiska samarbeten.  Allt för en kostnadseffektiv lösning med kunden i fokus.  

Vi har idag samarbeten i alla nordiska länder, med produkter som egendomsförsäkring, projektförsäkring, företagsförsäkring, garantiförsäkring, dolda fel-försäkring samt rese- och hyresgarantier.

Intressant?

Vill du veta mer om hur GarBo kan vara en del av er kommande försäkringsaffär och om möjligheter till strategiska samarbeten, kontakta oss.

Sten Alberts

Sten Alberts

Chef Försäljning & Partner