Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Gör en offertförfrågan på GarBos förskottsgaranti här.

Förskottsgaranti för bostadsrättsföreningar

För att få tillstånd från Bolagsverket att ta in förskott i samband med tecknande av förhandsavtal, måste bostadsrättsföreningen ställa en betryggande säkerhet för återbetalning av förhandstecknarnas förskott. GarBos Förskottsgaranti-försäkring är en sådan säkerhet som krävs för att få tillstånd från Bolagsverket.

Förhandsavtal bostadsrätt

För att ta in förskott i samband med tecknande av förhandsavtal, behöver bostadsrättsföreningen tillstånd från Bolagsverket. Bolagsverket kräver, utöver intygad kostnadskalkyl, även en betryggande säkerhet för inbetalda förskott. Säkerheten ska garantera återbetalning av inbetalade förskott i händelse av att förhandstecknare har rätt att häva förhandsavtalet och föreningen inte kan fullgöra sitt åtagande på grund av konkurs.

GarBos Förskottsgarantiförsäkring kan tecknas separat eller i samband med att GarBo anlitas för upprättande, eller intygsgivning, av föreningens kostnadskalkyl.

Läs mer om ekonomisk plan och intygsgivning

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Förskottsgarantiförsäkring? Kontakta Staffan Svanér så berättar han mer.