Hoppa till innehåll

Efterbesiktning

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare besiktning har blivit åtgärdade. När besiktningen är gjord skriver besiktningsmannen ett utlåtande.

Utlåtandet från efterbesiktningen får inte innehålla några nyupptäckta fel, utan bara de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Om du och byggaren (entreprenören) kommit överens om att göra på annat sätt kan undantag göras.

Beställ offert

Efterbesiktning - vanliga frågor

För att undersöka om fel som noterats vid tidigare besiktning har blivit åtgärdade.

Utlåtandet från efterbesiktningen får inte innehålla några nyupptäckta fel, utan bara de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Om du och byggaren (entreprenören) kommit överens om att göra på annat sätt kan undantag göras.