Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Hållbarhet är grunden i GarBos vision och något vi eftersträvar i allt vi gör – från produkt- och tjänsteutbud till skadehantering och skadeförebyggande arbete. Med över 30 års erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen fungerar vi som ett kunskapsnav och delar med oss av våra insikter för att bidra till en mer hållbar framtid.

Fokus på FN:s Hållbarhetsmål
Vi har tre av FN:s globala hållbarhetsmål som vi fokuserar lite extra på i vårt arbete, och det är mål 10, 11 och 12. 

Mål 10 för minskad ojämlikhet handlar om att grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Även det här specifika målet ligger nära vår vision: ett samhälle där alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt, nu och i framtiden. Mål 11 handlar om hållbara städer och samhällen, och om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Mål 12 om att bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Skadeförebyggande och kunskapsdelning
Våra ansträngningar för hållbarhet inkluderar ett betydande skadeförebyggande arbete. Vi har sedan 2012 ett etablerat tekniskt råd, bestående av erfarna branschexperter, som fokuserar på att analysera risker inom byggsektorn för att förhindra skador. Utöver att erbjuda information och råd för att förebygga skador, lyfter vi även fram framgångsrika exempel från branschen. Under 2022 publicerade vi den sjätte skriften i vår rapportserie om goda exempel, med titeln "Goda exempel – Bygg fuktsäkert i väderskydd", som belyser vikten av att bygga fuktsäkert oavsett valt byggmaterial.

Ta del av GarBos rapporter och läs gärna mer om vårt skadeförebyggande arbete här.

Varje år lyfter GarBo initiativ och aktörer i branschen som bidrar till en högre kvalitet. GarBos vision ligger till grund för de initiativ som uppmärksammas.

De återkommande initiativen är:

  • Årets Nollfelsaktör
  • Årets Branschsamarbete
  • Årets Initiativ
  • Årets Småhus

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta Ulrica Martinsdotter så berättar hon mer.

 

Ulrica Martinsdotter

Ulrica Martinsdotter

Chef Marknad & kommunikation