Hoppa till innehåll

Besiktning och KA

GarBos certifierade besiktningsmän utför entreprenadbesiktningar i stora och små byggnader. Boka besiktning av flerfamiljshus, kommersiella lokaler, kontorsbyggnader och andra fastigheter hos oss.

GarBos entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning görs för att du som beställare ska kunna säkerställa att arbetet har utförts enligt kontraktet. Under en besiktning undersöker besiktningsmannen också om arbetet har gjorts på ett fackmässigt sätt.

Våra besiktningsmän utför olika typer av entreprenadbesiktning –
Förbesiktning, Fortlöpande besiktning,  Slutbesiktning,  Garantibesiktning, Särskild besiktning, Efterbesiktning, Överbesiktning och Statusbesiktning.

Våra besiktningsmän

När du bokar entreprenadbesiktning hos GarBo får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik. Våra besiktningsmän fortbildas årligen och har särskild kunskap om skadeutveckling och vilka fel i en byggnad som kan få större konsekvenser. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Våra kontrollansvariga

När du bygger hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Hos GarBo kan du boka en certifierad kontrollansvarig med byggteknisk expertis och kunskap om hur du förebygger skador i ditt hus.

Läs mer om Kontrollansvarig

Efterbesiktning

Efterbesiktning

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare besiktning har blivit åtgärdade. När besiktningen är gjord skriver besiktningsmannen ett utlåtande.

Efterbesiktning

Energideklaration

Energideklaration

En energideklaration är ett sätt att ta reda på hur mycket energi huset förbrukar vid uppvärmning. Vid en energideklaration samlar energiexperten in uppgifter från husägaren om hur energianvändningen i huset har sett ut under tiden som ägaren bott i huset.

Energideklaration

Fortlöpande besiktning

Fortlöpande besiktning

För dig som inte har möjlighet att följa ditt bygge på nära håll erbjuder vi fortlöpande besiktning som komplement till din kontrollansvarig. Ibland kan det vara svårt att upptäcka inbyggda fel vid en slutbesiktning. För att vara säker på att inga fel byggs in under de kritiska momenten i byggprocessen kan du göra fortlöpande besiktning

Fortlöpande besiktning

Förbesiktning

Förbesiktning

Förbesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället, på den del av entreprenaden som besiktigas. Frågor om godkännande av entreprenaden och garantitid aktualiseras inte vid förbesiktning.

Förbesiktning

Garantibesiktning

Garantibesiktning

Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktning påkallas av beställaren.

Garantibesiktning

Kompletterande slutbesiktning

Kompletterande slutbesiktning

Om besiktning av funktion inte kan ske i samband med slutbesiktning och detta förhållande inte beror på entreprenören, ska, om inte parterna kommit överens om annat, sådan besiktning ske i form av kompletterande slutbesiktning, så snart förutsättningar härför föreligger och part påkallat detta.

Kompletterande slutbesiktning

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

När du bygger hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Hos GarBo kan du boka en certifierad kontrollansvarig med byggteknisk expertis och kunskap om hur du förebygger skador i ditt hus.

Kontrollansvarig

Skyddsrumsbesiktning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Skyddsrumsbesiktning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

GarBo utför två olika typer av skyddsrumsbesiktningar, så kallad skyddsrumskontroll respektive skyddsrumstillsyn åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Besiktningarna utförs av våra certifierade sakkunniga.

Skyddsrumsbesiktning

Slutbesiktning

Slutbesiktning

En slutbesiktning ska, om inte parterna har avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Våra certifierade besiktningsmän har dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik. 

Slutbesiktning

Slutbesiktning AB/ABT

Slutbesiktning AB/ABT

En slutbesiktning skall, om inte parterna har avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter att entreprenaden anmälts vara färdigställd.

Slutbesiktning företag

Statusbesiktning

Statusbesiktning

En statusbesiktning kan göras om det vid något tillfälle behövs en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel innan ett entreprenadavtal ska hävas.

Statusbesiktning

Särskild besiktning

Särskild besiktning

Parterna har efter entreprenadtidens utgång rätt att påkalla särskild besiktning under vissa omständigheter. 

Särskild besiktning 

Tvåårsbesiktning

Tvåårsbesiktning

Innan din tvååriga reklamationstid löpt ut är det klokt att göra ytterligare en besiktning av det nybyggda huset. Då är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till eventuella fel som har uppstått under första boendeperioden.

Tvåårsbesiktning

Överbesiktning

Överbesiktning

Om du inte är nöjd med besiktningen har du tre veckor på dig att begära en överbesiktning efter det att du tagit del av besiktningsutlåtandet. Detta kan också din entreprenör göra. Det kan till exempel vara att du anser att fel inte har noterats eller att du tycker att entreprenaden inte borde ha godkänts.

Överbesiktning

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Alla korten på bordet. Det är ett enkelt sätt att beskriva vår överlåtelsebesiktning där särskilt utvalda besiktningsmän gör en noggrann och professionell genomgång av husets skick så att både köpare och säljare får koll på fastighetens status. Som säljare kan du hinna åtgärda eventuella fel innan försäljningen och som köpare kan du vara trygg i att veta vad du betalar för.

Överlåtelsebesiktning

Om Gar Bo Besiktningsmannaboken

Handbok i besiktning

I Besiktningsmannaboken kan du läsa mer om vad du kan förvänta dig av din besiktning.