Hoppa till innehåll

Förbesiktning

Förbesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället, på den del av entreprenaden som besiktigas. Frågor om godkännande av entreprenaden och garantitid aktualiseras inte vid förbesiktning. Det är viktigt att föremålet för besiktningen preciseras av den part som påkallar besiktningen.

Det kan ofta vara lämpligt att en förbesiktning verkställs av en del av entreprenaden som färdigställs i ett tidigt skede, tex. en Prefabstomme.

Om beställaren ska ta en del av entreprenaden i bruk under entreprenadtiden bör det föregås av en Förbesiktning av den delen.

Parter kan även påkalla förbesiktning om man i förväg vill få besiktningsmannens bedömning av kontraktsenligheten av visst arbete som antingen återkommer i ett stort antal, eller gäller principer eller kvalitetskrav för utförandet, s.k. normerande förbesiktning. Vid normerande förbesiktning är det särskilt viktigt att båda parter närvarar vid besiktningen och att bedömningen sker noggrant.

Maila för offert

Förbesiktning - vanliga frågor

Syftet är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället, på den del av entreprenaden som besiktigas. Samt om beställaren ska ta en del av entreprenaden i bruk under entreprenadtiden så bör det föregås av en förbesiktning av den delen

Parter kan påkalla förbesiktning om man i förväg vill få besiktningsmannens bedömning av kontraktsenligheten av visst arbete som antingen återkommer i ett stort antal, eller gäller principer eller kvalitetskrav för utförandet. Detta kallas normerande förbesiktning.