Hoppa till innehåll

Hyresgarantiförsäkring

Vid uthyrning av kontor, lager/logistik eller industrilokal kräver hyresvärden ofta en säkerhet för hyresgästens hyresbetalningar och övriga åtaganden. Det är vanligt att en sådan säkerhet utgörs av en kontant deponering (deposition) från hyresgästen till ett klientmedelskonto* hos hyresvärden. Att binda kapital på detta sätt är mindre bra för både hyresgäst och hyresvärd, för att

  •     Hyresgästen får sämre kassalikviditet
  •     Sämre likviditet ger hyresvärden en ekonomiskt svagare hyresgäst

Med GarBos Hyresgarantiförsäkring kan du som hyresgäst lämna en betryggande säkerhet för ditt hyreskontrakt utan att binda kapital. Försäkringsbeloppet i försäkringen motsvarar hyresvärdens krav på deposition.

Med GarBos Hyresgarantiförsäkring kan du som hyresvärd erbjuda ett mer attraktivt hyreskontrakt till hyresgästen, eftersom den slipper deponera likvida medel på ett låst konto.

Så fungerar försäkringen

Hyresgarantiförsäkring är ett fullgott alternativ till bankgarantier och depositioner som innebär att hyresvärden får en säkerhet utan att hyresgästen behöver binda kapital. Hyresvärden får samma skydd, hyresgästen får bättre likviditet.

Ersättning lämnas för utebliven hyra samt hyresvärdens rätt till skadestånd vid hyresgästens konkurs enligt hyreslagen (12 kap jordabalken).

Försäkringen tecknas i samband med nytt hyreskontrakt eller vid omförhandling av ett pågående hyreskontrakt. Det senare innebär att parterna gemensamt kan förstärka ett hyresförhållande, ett byte från låst kapital (deposition) till en Hyresgarantiförsäkring ger en ”win-win”.

Försäkringen tecknas av hyresgästen eller hyresvärden för hela den avtalade hyresperioden och kan vid förlängning av hyreskontraktet förnyas efter godkännande av GarBo.

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Hyresgarantiförsäkring? Kontakta Yngve Gustafsson så berättar han mer.

*Klientmedelskonto omfattas av lag (1944:181) om redovisningsmedel

Yngve Gustafsson

Yngve Gustafsson

Senior Underwriter