Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Tvåårsbesiktning

Fyll i uppgifterna om ditt husbygge och få
reda på vad din tvåårsbesiktning kostar.

Tvåårsbesiktning i slutet av reklamationstiden

Innan din tvååriga reklamationstid löpt ut är det klokt att göra ytterligare en besiktning av det nybyggda huset. Då är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till eventuella fel som har uppstått under första boendeperioden.

Reklamationstid – de första två åren i huset

Under dina första två år i huset gäller reklamationstid enligt Konsumenttjänstlagen. Detta innebär att du som boende i ett nybyggt hus har två år på dig att reklamera eventuella fel som uppkommit efter att huset har blivit färdigt.

Varför göra en tvåårsbesiktning?

Innan din reklamationstid har gått ut är den som byggt ditt hus (entreprenören) ansvarig för att åtgärda fel som uppstått de första två åren.

Efter tvåårsdagen blir det i stället du som privatperson som är ansvarig för att bevisa att den som byggt (entreprenören) kan hållas ansvarig för ett fel eller skada i huset. Att göra den typen av utredning som privatperson kan bli både krävande och kostsamt.

Under en tvåårsbesiktning tittar besiktningsmannen på vad som har hänt ifrån godkänd slutbesiktning fram till tvåårsdagens utgång (eller när tvåårsbesiktningen utförs) och om det uppstått några nya fel i huset.

Det finns en del vanliga fel som kan uppstå under den första perioden du bor i ditt nya hus. Det kan vara sprickor i en vägg eller dörrar och fönster som är tröga att öppna.

Andra typiska tvåårsanmärkningar kan vara golv som krympt inom de första åren och som börjat glipa och dörrblad som blivit skeva, fel som du som boende inte själv kunnat påverka.

Våra besiktningsmän

När du bokar en tvåårsbesiktning hos GarBo får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett hus. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Lägg till energideklaration

Visste du att du som har byggt hus ansvarar för att det finns en energideklaration för byggnaden? Enligt Boverkets föreskrifter ska nya byggnader deklareras senast två år efter det att de tagits i bruk. Energideklarationen är ett kvitto på byggnadens energiegenskaper och visar att huset uppfyller den energiförbrukning som projekterades för bygget. GarBo erbjuder energideklaration i samband med tvåårsbesiktning! Ange i din beställning om du vill lägga till energideklaration. Du kan också boka din energideklaration separat.

GarBo erbjuder också energideklaration i samband med husförsäljning.

Tvåårsbesiktning – så går den till

En tvåårsbesiktning går till på samma sätt som en slutbesiktning. Besiktningsmannen kommer till ditt hus och ställer frågor kring huset och om du upptäckt något avvikande under de första två åren i huset. Besiktningsmannen går samma runda som gicks under slutbesiktningen för att se hur det ser ut, först inomhus och sedan utomhus.

Det är bra om du följer med besiktningsmannen på rundan så att du kan ställa specifika frågor om utrymmen som besiktas.

Vem ska vara med under tvåårsbesiktningen?

Samma personer som var med under slutbesiktningen. Du som bor i huset och en representant från företaget som byggde (entreprenören).

Hur lång tid tar en tvåårsbesiktning?

En besiktning i ett standardhus tar cirka en till två timmar.

Vanliga fel som kan upptäckas under tvåårsbesiktningen

Sprickor i vägghörn och takvinklar, torkningsskador eller fönster och dörrar som går trögt att öppna är vanliga fel som upptäcks under tvåårsbesiktningen. Det kan också vara spolfunktioner som inte fungerar fullt ut eller en kran som står och droppar.

Fel som inte noteras under tvåårsbesiktning

Onormalt slitage och fel som uppkommit på grund av vanskötsel noteras inte under tvåårsbesiktningen. Du som boende ska sköta ditt hus enligt de skötselanvisningar som finns och underhålla huset ordentligt.

Tvåårsbesiktningen tar heller inte upp fel som noterats vid slutbesiktningen, utan enbart ”nya” fel.

Så förbereder du dig inför en tvåårsbesiktning

När du bott i huset i två år har du en bättre känsla för huset än vad du hade vid slutbesiktningen. Gå en runda i huset innan tvåårsbesiktningen och se över alla ytor och skriv upp de frågor och anmärkningar du har. Dessa kan du sedan ta upp under besiktningen och få en bedömning av besiktningsmannen på plats.

Vi rekommenderar att du följer med besiktningsmannen runt under besiktningen. Då kan du ställa frågor om specifika saker under hela genomgången.

Du behöver inte möblera om för att besiktningsmannen kommer. Låt stora bokhyllor och soffor stå kvar. Om du har något särskilt du vill visa besiktningsmannen så kan du förbereda genom att rensa området omkring den misstänkta avvikelsen.

Rengör gärna golvbrunnar och ta fram nyckel till vindsluckan och stege till yttertaket.

Efter din tvåårsbesiktning

När tvåårsbesiktningen är genomförd så pratar du och byggföretaget (entreprenören) ihop er om när de ska avhjälpa eventuella fel.

Efter tvåårsbesiktningen skriver besiktningsmannen ett utlåtande och skickar ut det till dig per mejl eller post.

Vanliga frågor tvåårsbesiktning

Du behöver inte göra en tvåårsbesiktning om entreprenören gått i konkurs eftersom det då inte finns någon att ställa krav på angående fel och brister i huset. Vid delad entreprenad eller om du har byggfels- eller nybyggnadsförsäkring bör du kontakta oss på GarBo för rådgivning.

Skriv till entreprenören (byggföretaget) och uppmana denne att åtgärda felen och be om en tidsplan för arbetet. Om detta inte hjälper bör du kontakta en jurist om hur du kan gå vidare.

Om du inte är nöjd med en besiktning har du 30 dagar på sig att begära en så kallad överbesiktning. Eftersom vi på GarBo vill veta varför ni inte är nöjda ber vi er att också att ta kontakt med oss och berätta vad ni är missnöjd med.

Om du misstänker att din besiktningsman missköter sig på något sätt under tiden för ert samarbete ska du kontakta GarBos Kundcenter på 010- 221 88 00 eller mejla till info@gar-bo.se.

Det är du som beställare som ska se till att tvåårsbesiktningen blir av och det är också normalt att du betalar besiktningen om inget annat avtalats i entreprenadkontraktet.