Hoppa till innehåll

Ekonomisk plan, kostnadskalkyl & intygsgivning för bostadsrättsföreningar

Innan föreningen kan börja upplåta bostadsrätter behöver ni visa Bolagsverket att ni har koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. GarBo kan hjälpa er att upprätta en ekonomisk plan för ert bostadsprojekt och en kostnadskalkyl så att ni kan teckna förhandsavtal. Vi har också oberoende intygsgivare som kan granska och intyga den färdiga planen.

Upprätta kostnadskalkyl

Våra bostadsrättsspecialister hjälper dig med både kostnadskalkyl och intygsgivning. En kostnadskalkyl är en preliminär ekonomisk plan. Kalkylen ska innehålla uppgifter om föreningens planerade verksamhet som till exempel beräknade årsavgifter för bostadsrätten. Kalkylen ska finnas tillgänglig för bostadsrättsintressenter innan de tecknar ett förhandsavtal.

En kostnadskalkyl behöver inte registreras hos Bolagsverket, men ska intygas av två av Boverket utsedda intygsgivare.

GarBo ställer också ut förskottsgaranti.

Läs mer om vår Förskottsgarantiförsäkring

Ekonomisk plan för nyproduktion

Innan bostadsrättsföreningen kan teckna upplåtelseavtal behöver ni upprätta en ekonomisk plan som ska registreras hos Bolagsverket. Syftet med den ekonomiska planen är att intygsgivarna ska kunna bedöma om byggprojektet är ekonomiskt hållbart.

Planen är också till för att de blivande bostadsrättshavarna ska få information om bostadsrättsföreningen och dess ekonomi.

Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift, underhåll och eventuella lån. Planen ska i sin helhet innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet.

När den ekonomiska planen är undertecknad av samtliga styrelseledamöter och granskad av två intygsgivare kan du skicka in den till Bolagsverket för registrering.

GarBo ställer också ut insatsgarantier.

Läs mer om vår Insatsgarantiförsäkring

Intygsgivare godkända av Boverket

GarBos intygsgivare har lång erfarenhet inom byggbranschen och är specialister på bostadsrättsekonomi. Våra oberoende granskare är godkända av Boverket och agerar enligt Boverkets riktlinjer.

Du kan anlita våra intygsgivare för att granska och intyga kostnadskalkyler eller ekonomiska planer. Om våra intygsgivare bedömer att din plan stämmer och att ditt projekt är ekonomiskt hållbart blir planen godkänd.

Priser och mer information

Vill din förening ha hjälp att ta fram en ekonomisk plan eller behöver du en intygsgivare? Kontakta vår bostadsrättsspecialist Per Envall så kan han berätta mer om vårt erbjudande och vad som kan passa dig.