Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Färdigställandeförsäkring

Fyll i uppgifterna om ditt husbygge och få
reda på vad din försäkring kostar.

Färdigställandeförsäkring under byggtiden

När du ska bygga hus behöver du ett färdigställandeskydd. En säkerhet för dig om företaget som ska bygga går i konkurs under projektets gång. Med en Färdigställandeförsäkring kan du låta ett annat företag slutföra bygget, utan en massa extra kostnader. Så att du kan känna dig trygg under hela byggtiden.

Du kan också teckna försäkringen vid större ombyggnadsprojekt.

Försäkringen täcker

Med Färdigställandeförsäkring får du ersättning för de extra kostnader som uppstår om din byggare (entreprenör) eller leverantör inte kan uppfylla vad ni kommit överens om, till exempel på grund av konkurs.

Ersättningen är upp till tio procent av hela kontraktssumman. Det betyder att om du till exempel bygger ett hus för två miljoner kan du få 200 000 kronor i extra ersättning för oväntade extrakostnader.

Du kan till exempel få ersättning för:

  • Kostnader för upphandling av ett nytt byggföretag under byggprocessen
  • Kostnader som kan uppstå om din leverantör går i konkurs och inte kan leverera det husmaterial ni kommit överens om
  • Extra kostnader för färdigställande av huset om du på grund av omfattande dröjsmål har rätt att häva avtalet med din entreprenör
  • Kostnader för att åtgärda fel som noterats vid slutbesiktningen om företaget som byggt huset gått i konkurs.

Försäkringen omfattar de kontrakt (entreprenadavtal och leveransavtal) som du tagit med i tecknandet av försäkringen och gäller från och med den dag som försäkringsbrevet utfärdas och fram till att arbetet har godkänts vid slutbesiktningen.

Läs fullständig förköpsinformation här

Läs en sammanfattad beskrivning av försäkringen här

Beställ offert på Färdigställandeförsäkring här

Hur fungerar en Färdigställandeförsäkring?

 

Ett färdigställandeskydd är till för att skydda dig som bygger hus om företaget som bygger ditt hus går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

GarBos färdigställandeskydd heter Färdigställandeförsäkring och kan tecknas så fort du har påskrivna kontrakt.

Du behöver ha ett färdigställandeskydd inför det tekniska samrådet.

Ersättning

Genom försäkringen kan du få ersättning om du behöver anlita ett nytt byggföretag för att bygga klart huset. Färdigställandeförsäkringen täcker merkostnaden upp till tio procent av kontraktssumman. Detta innebär att du får det ekonomiska stödet du behöver för att färdigställa ditt hus.

Pris

Färdigställandeförsäkring har ingen självrisk. Hur mycket just din försäkring kostar avgörs av byggtiden, kontraktssumman och byggföretagets ekonomiska ställning. Klicka här för att beställa din offert.

Många husleverantörer har en Färdigställandeförsäkring inkluderad i priset. Kolla med din leverantör vad som gäller för just dig.

Försäkringen täcker inte

Förskottsbetalningar som gjorts till byggföretag (entreprenör) eller leverantör. Har du betalat mer än för utfört arbete och utförd leverans av material omfattas inte dessa kostnader av din försäkring om företaget går i konkurs.

Viktigt att tänka på

  • Att du som tecknat försäkringen ska hålla inne med betalningen av minst tio procent av avtalssumman fram till att ditt hus (entreprenaden) godkänts vid slutbesiktning. Det är inte ovanligt att vissa saker lämnas ofärdiga. Då har du enligt försäkringen en skyldighet att ha räddat upp läget genom att ha ett påtryckningsmedel mot byggaren (entreprenören) eller möjlighet att anlita någon annan.
  • Betala aldrig i förskott. Om du håller betalningsplanen i takt med vad byggföretaget (entreprenören) har presterat minimerar du risken att dina kostnader ska skena i väg om byggföretaget går i konkurs.
  • Att du också efter godkänd slutbesiktning ska hålla inne med betalning av ett skäligt belopp. Detta för att byggföretaget ska se till att åtgärda eventuella fel som kvarstår. När felen är åtgärdade kan du betala resterande summa.

 

Vanliga frågor om Färdigställandeförsäkring

Färdigställandeförsäkring kan tecknas av både dig som privatperson och din husleverantör. Ibland kan den också ingå i byggföretaget (entreprenörens) åtagande. I så fall ska detta framgå i entreprenadkontraktet.

Många husleverantörer har avtal med GarBo kring Färdigställandeförsäkring. Din husleverantör har då redan tecknat en försäkring för husbygget i förväg. Då ingår försäkringen i priset. Fråga din husleverantör vad som gäller för just dig.

Du som privatperson kan också teckna en Färdigställandeförsäkring hos GarBo. Då får du en faktura på försäkringspremien direkt från oss.

Ett färdigställandeskydd är ett ekonomiskt skydd som ska hjälpa dig som privatperson om byggföretaget du anlitat går i konkurs. GarBos Färdigställandeförsäkring uppfyller kraven för lagen om färdigställandeskydd.

Vi på GarBo rekommenderar att du skickar en förfrågan om en offert på Färdigställandeförsäkring då du har valt vem som ska bygga huset och att du sedan tecknar din försäkring så snart kontrakten är påskrivna. Du ska teckna försäkringen innan du börjar betala byggaren. Ett färdigställandeskydd är också ett krav för att du ska kunna få ditt startbesked. Se till att ha din Färdigställandeförsäkring ordnad i tid tills du ska på ditt tekniska samråd, annars kan du behöva komplettera senare.

Försäkringen gäller under byggtiden. Eventuella anmärkningar som noterats i slutbesiktningen täcks också av försäkringen upp till ett år efter besiktningsdatumet.

Besked om offertförfrågan kommer inom tre arbetsdagar. Blir din förfrågan godkänd får du försäkringsbrevet per mejl eller post så fort betalningen kommit in till oss. I normala fall kan du ha ditt försäkringsbrev i handen inom en vecka efter beställning.