Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Slutbesiktning

Fyll i uppgifterna om ditt husbygge och få
reda på vad din slutbesiktning kostar.

Slutbesiktning av hus med GarBo

Trygg överlämning från husleverantör till beställare

Slutbesiktningen är en viktig milstolpe som markerar slutet på byggtiden och skiftar över ansvarsfrågan från den som byggt huset till den som har beställt det. Att boka slutbesiktning med oss på GarBo ger tillgång till en noggrann och opartisk besiktningsman, oavsett var du befinner dig i landet.

Vad ingår i slutbesiktning av ett hus?

När huset står klart är det dags för slutbesiktning. Under slutbesiktningen undersöker besiktningsmannen att huset är byggt i enlighet med kontraktet och skriver sedan ett utlåtande. Detta ingår i slutbesiktningen: 

 • Grundlig genomgång av huset: inomhus och utomhus
 • Utförligt besiktningsutlåtande där eventuella fel noteras
 • Chans att ställa alla frågor du har direkt till besiktningsmannen

När du bokar slutbesiktning med oss på GarBo kan du lita på att våra besiktningsmän har dokumenterad byggteknisk erfarenhet och god kännedom om vilka fel som kan uppstå i ett nybyggt hus. 

Hur går en slutbesiktning till?

På slutbesiktningsdagen träffas alla berörda parter på plats i huset: 

 • Beställaren
 • Entreprenören och/eller husleverantören
 • Besiktningsmannen
 • Kontrollansvarig 

Om det är din nya villa som ska besiktas är det du som är beställaren – även om det är din husleverantör som har bokat slutbesiktningen. Därför är det viktigt att du själv är med, då det här är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor och lära känna huset. Besiktningen börjar med att ni går igenom rum för rum inne i huset. Därefter är det dags för utsidan. Besiktningsmannen ser över alla ytor, fasader, anslutningar, yttertak och fönster – och kontrollerar att allt ser korrekt ut.

Helhetsbedömning och utlåtande

När ni är tillbaka inne i huset gör besiktningsmannen en helhetsbedömning av själva byggnaden: är den godkänd – eller inte. Ni går tillsammans igenom vad besiktningsmannen har hittat. Finns det något fel? Saknas det något intyg eller liknande? Alla inblandade parter ska ha koll på läget. Därefter skriver besiktningsmannen ett besiktningsutlåtande. Om det finns fel att avhjälpa anges där vilket belopp du som beställare har rätt att hålla inne med tills felen är åtgärdade.

Vad händer efter slutbesiktningen?

När ditt hus blir godkänt i slutbesiktningen lämnas ansvaret för huset över till dig som beställare och reklamationstiden börjar. Reklamationstiden pågår i två år efter slutbesiktningen. Under denna tid har du möjlighet att reklamera fel som inträffat efter att du har flyttat in (se även §60 konsumenttjänstlagen). Strax innan den avslutas rekommenderar vi att du gör en tvåårsbesiktning (även kallad §59 besiktning) för att dokumentera och bedöma eventuella fel som uppkommit under första perioden i huset. Besiktningsutlåtandet är ett stöd för dig i din kontakt med din husleverantör eller entreprenör för att få felen avhjälpta. Det fungerar även som ett kvalitetsbevis för ditt nybyggda hus. När slutsamrådet med kontrollansvarig och kommunen är genomfört, och du har fått ditt slutbesked, får du äntligen flytta in i ditt nya hem. 

Är ditt hus rätt försäkrat?

Glöm heller inte att se till att du har rätt försäkringar för ditt hus. Om du till exempel har en nybyggnadsförsäkring börjar den gälla från slutbesiktningen, men du behöver också ha en villahemförsäkring. Kolla med din husleverantör vad som gäller för dig, och vad du eventuellt behöver komplettera med. 

Om slutbesiktningen inte blir godkänd

Blir det en icke-godkänd slutbesiktning så meddelar besiktningsmannen detta på plats och förklarar varför. Det kan till exempel bero på:

 • Väsentliga fel enligt BBR, Boverkets byggregler.
 • Huset inte är tillräckligt klart för att kunna besiktas.
 • Det förekommer så många fel att du inte kan börja bo i huset förrän dessa är åtgärdade. 
 • Vattnet inte är inkopplat.
 • Elen fungerar inte som den ska.

Om slutbesiktningen inte blir godkänd vänder du dig till den som byggt ditt hus (entreprenören). När felen är avhjälpta görs en ny slutbesiktning. När den blir godkänd kan du flytta in i huset, förutsatt att du fått ditt slutbesked av kommunen.

Vill du veta mer om besiktningar?

Ta en titt i Besiktningsmannaboken, en handbok med riktlinjer kring besiktningar av småhus som GarBo har tagit fram tillsammans med branschen.

Vi kan det här med slutbesiktning av hus

Med över 30 år i byggbranschen är GarBo en trygg besiktningspartner för både privatpersoner och företag. Vi har ett stort nätverk av handplockade besiktningsmän över hela Sverige och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad. En besiktningsman är oftast en byggnadsingenjör eller motsvarande med byggnadsteknisk bakgrund som har goda kunskaper om entreprenadjuridik och teknik i olika typer av husbyggen. Vi ställer även krav på att våra besiktningsmän är certifierade.

Välkommen att boka din slutbesiktning!

Vanliga frågor slutbesiktning

Oftast är det husleverantören eller entreprenören som bokar slutbesiktningen.

Under slutbesiktningen ska du som har beställt husbygget, besiktningsmannen, kontrollansvarig och en representant från husleverantören och/eller entreprenören medverka. Har du flera entreprenörer ska en representant från varje företag finnas på plats. Det är vanligt att även kontrollansvarig är med.

Ja, under slutbesiktningen ska du som har beställt husbygget medverka, oavsett hur ditt hus byggs.

Slutbesiktning utförs när husbygget står färdigt.

Det varierar från hus till hus, men en besiktning av ett standardhus tar cirka 1,5 till 2,5 timme.

Besiktningsmannen skriver besiktningsutlåtandet direkt efter besiktningen och skickar det till dig inom några dagar per mejl eller post.

Oavsett vem som beställt slutbesiktningen är besiktningsmannens roll att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmässigt utfört och stämmer överens med kontraktet.

Om du inte är nöjd med ditt hus slutbesiktning har du fyra veckor på dig att begära en överbesiktning. Kontakta din husleverantör eller entreprenör för att få reda på hur du går tillväga.

 

Vill du veta mer om besiktningar?

Ta en titt i Besiktningsmannaboken, en handbok med riktlinjer kring besiktningar av småhus som GarBo har tagit fram tillsammans med branschen.