Hoppa till innehåll

Visselblåsning – Att anmäla missförhållanden

For oss är det viktigt att driva GarBo på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är därför viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi har inrättat en visselblåsartjänst för att göra det enklare för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller GarBos policy. Anställda, samarbetspartners, leverantörer och kunder kan lämna information och vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Så lämnar du din anmälan

Vi använder &franklys visselblåsarfunktion som kanal för skriftlig rapportering av visselblåsarärenden. Du är alltid anonym när du visselblåser, förutsatt att du inte frivilligt lägger till personliga uppgifter i ditt ärende eller i din beskrivning. Du uppger din mailadress i ärendet men den är sedan dold för mottagaren.

Du kan lämna din anmälan via rapporteringskanalen &frankly här!