Hoppa till innehåll

Försäkringar

Rätt försäkringar till ditt byggprojekt

När du försäkrar ditt byggprojekt är det viktigt med ett skydd som passar just ditt projekt. Med GarBos försäkringar får du det skydd du behöver till rätt pris, och undviker problem som kan uppstå om du råkar ut för en skada och försäkringsskyddet inte är anpassat till gällande lag- eller avtalskrav.

Hur vet du vilken försäkring som gäller för just ditt byggprojekt?

För att teckna rätt försäkring till ditt byggprojekt är det viktigt att du som tecknar försäkringen utgår från vilken roll du har som tecknare av försäkringen. Är du en privatperson som ska bygga hus, en småhusentreprenör som ska teckna försäkring till förmån för konsument, en beställare av ett byggprojekt eller representant för en bostadsrättsförening? Nedan kan du läsa mer om hur du väljer rätt försäkring.

GarBos Färdigställandeförsäkring skyddar dig och ditt byggprojekt om oturen skulle vara framme. Om företaget som bygger går i konkurs under projektets gång eller om bygget försenas väsentligt. Då kan du med hjälp av försäkringen låta ett annat företag slutföra bygget, utan en massa extra kostnader. Denna försäkring riktar sig till dig som privatperson eller till småhusentreprenörer/husleverantörer som tecknar försäkringen till förmån för konsument.

Ska försäkringen tecknas mellan två företag? Då ska ni i stället teckna GarBos Fullgörandeförsäkring som fungerar som en säkerhet för beställaren om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sitt åtagande. Försäkringen består av två delar som går att teckna var för sig; Fullgörandeförsäkring Entreprenadtid och Fullgörandeförsäkring Garantitid. 

GarBos Nybyggnadsförsäkring täcker kostnader för att åtgärda skador som orsakas av felaktigt byggarbete. Försäkringen gäller från och med den dag som huset blir godkänt vid en slutbesiktning, i tio år framåt. Denna försäkring riktar sig till dig som privatperson eller till småhusentreprenörer/husleverantörer som tecknar försäkringen till förmån för konsument.

Är ni en bostadsrättsförening? Då ska ni i stället teckna en Nybyggnadsförsäkring Flerbostadshus, som tecknas vid nybyggnation av flerbostadshus eller småhus där beställaren är en juridisk person, till exempel en bostadsrättsförening. 

Vi erbjuder även GarBo Villaförsäkring vilken fungerar som en vanlig hemförsäkring med tillägget att den också försäkrar din tomt och byggnaderna på den under och efter byggtiden. Den innehåller också en reseförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskydd och överfallsskydd. Om du har köpt en tomt eller ska bygga hus är det extra viktigt att dessa försäkras redan vid första spadtaget, för att försäkringen ska gälla även under byggtiden. 

Garbo Villaförsäkring kan endast tecknas vid nybyggnation och är en unik produkt med många fördelar. Om ni t.ex. tecknar försäkringen tillsammans med vår nybyggnadsförsäkring slipper ni självrisken för nybyggnadsförsäkringen.

GarBo erbjuder även flera olika typer av försäkringsgarantier för både företag och bostadsrättsföreningar, som tryggar återbetalning. Läs mer om dessa under våra försäkringar.