Hoppa till innehåll

Särskild besiktning

Parterna har efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende

1) sådant fel som beställaren har påtalat. Särskild besiktning enligt denna punkt är avsedd för bedömning av förekomsten av fel.

2) entreprenadens status i visst avseende. Under denna punkt finns möjlighet att besikta entreprenadens status även om det saknas indikationer om fel, sådan besiktning kan avse funktion, prestanda, underhållsnivå eller andra förhållanden vid en viss tidpunkt.

Denna typ av besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.

Beställ offert

Särskild besiktning - vanliga frågor

  • När partnerna är oense om påtalat eller åtgärdat fel.      
  • Under denna punkt finns möjlighet att besikta entreprenadens status även om det saknas indikationer om fel, sådan besiktning kan avse funktion, prestanda, underhållsnivå eller andra förhållanden vid en viss tidpunkt.