Hoppa till innehåll
Vad kostar det?

Fyll i uppgifter om byggprojektet och få
reda på vad GarBos Fullgörandeförsäkring kostar.

Fullgörandeförsäkring – Beställarens säkerhet under entreprenad- och garantitid

När en entreprenör skriver kontrakt med en beställare om att utföra en entreprenad ska entreprenören, enligt de allmänna bestämmelserna (AB/ABT), ställa en säkerhet till förmån för beställaren, för fullgörandet av sitt åtagande både under entreprenadtiden och garantitiden. Säkerheten kan ställas till exempel med en fullgörandegaranti eller med en fullgörandeförsäkring. GarBos Fullgörandeförsäkring lever upp till kraven som ställs i de allmänna bestämmelserna.

GarBos Fullgörandeförsäkring fungerar som en säkerhet för beställaren om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sitt åtagande. Försäkringen består av två delar som går att teckna var för sig; Fullgörandeförsäkring Entreprenadtid och Fullgörandeförsäkring Garantitid. 

Beställ offert på Fullgörandeförsäkring

Fullgörandeförsäkring Entreprenadtid

GarBos Fullgörandeförsäkring Entreprenadtid skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppkomma för att färdigställa entreprenaden om entreprenören inte kan slutföra uppdraget på grund av konkurs.

Entreprenören ska enligt AB/ABT ställa en säkerhet om tio procent av kontraktssumman om inte annat framgår av kontraktshandlingarna. 

Fullgörandeförsäkring Entreprenadtid gäller från det att entreprenaden inleds till och med att eventuella fel som upptäcks vid en slutbesiktning har åtgärdats.

 

Fullgörandeförsäkring Garantitid

GarBos Fullgörandeförsäkring Garantitid skyddar kunden mot extrakostnader som kan uppkomma om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sitt åtagande under garantitiden.

Entreprenören ska enligt AB/ABT ställa en säkerhet om fem procent av kontraktssumman under två år om inte annat framgår av kontraktshandlingarna.

Fullgörandeförsäkring Garantitid gäller från och med dagen för godkänd slutbesiktning fram till dess att fel som uppkommit under garantitiden blivit åtgärdade och godkända.

Priser och mer information

Vill du veta mer om våra försäkringar eller få en offert? Kontakta Thomas Hettman eller Staffan Svanér så berättar de mer.

Thomas         Hettman

Thomas Hettman

Key Account Manager
Staffan  Svanér

Staffan Svanér

Key Account Manager