Hoppa till innehåll

Betalningsgarantiförsäkring

I kontrakt mellan en köpare och en säljare avtalas ofta om att betalning för varan eller tjänsten helt eller delvis ska genomföras först efter leverans. Med GarBos Betalningsgarantiförsäkring kan säljaren känna sig trygg med att få betalning även om köparen hamnar på obestånd eller går i konkurs. Om varan eller tjänsten i stället betalas i förskott kan köparen få motsvarande säkerhet med GarBos Förskottsbetalningsgarantiförsäkring.

Så fungerar Betalningsgarantiförsäkring

Betalningsgarantiförsäkring är ett alternativ till bankgarantier, depositioner och förskottsbetalning, som innebär att säljaren får en säkerhet utan att köparen behöver binda kapital.

Försäkringen lämnar ersättning till säljaren för levererad vara eller tjänst som köparen inte betalar för på grund av att köparen har hamnat på obestånd eller gått i konkurs.

Försäkringsbeloppet kan uppgå till hela fakturabeloppet eller annat belopp som parterna har kommit överens om, exempelvis 10% av avtalssumman under entreprenadtiden.

Försäkringen kan tecknas av köparen eller säljaren. Den gäller från dagen den ställs ut och tills dess att varan eller tjänsten är betald.

Så fungerar Förskottsbetalningsgarantiförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning till köparen för ej levererad vara eller tjänst om säljaren inte återbetalar förskottsbetalat belopp på grund av att säljaren hamnar på obestånd eller går i konkurs.

Garantibeloppet uppgår vanligen till det belopp beställaren betalar i förskott till leverantören eller entreprenören.

Försäkringen kan tecknas av köparen eller säljaren. Den gäller från dagen den ställs ut och tills dess att varan eller tjänsten är levererad.  

Priser och mer information

Vill du veta mer om vårt erbjudande eller teckna Betalningsgarantiförsäkring eller Förskottsbetalningsgarantiförsäkring? Kontakta Yngve Gustafsson så berättar han mer, via e-post yngve.gustafsson@garbo.se eller per telefon 010-221 88 20.