Hoppa till innehåll

Om GarBo

GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. Sedan över 30 år erbjuder vi bygg- och fastighetsbranschen försäkringar, besiktningar och specialisttjänster som tillsammans bidrar till ökad kunskap, en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk.

GarBo grundades av småhusbranschen 1989 och är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm. Vi är ett 40-tal anställda på huvudkontoret, men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.

Affärsidé

GarBo är en fristående, oberoende expert på bostadsbyggande. Vi erbjuder försäkringar, rådgivning, granskning och besiktning i syfte att trygga byggprocessen och boendet för konsumenten och skapa mervärde för våra företagskunder.

Kärnvärden

Vi på GarBo tror på ett hållbart långsiktigt byggande. Vi brinner för att förmedla kunskap och att på ett professionellt och konkret sätt hjälpa våra kunder till en tryggare byggprocess. Vi vill vara en positiv kraft i bygget av morgondagens samhälle, där våra kärnvärden genomsyrar GarBos verksamhet.

Vi är mänskliga - vi är öppna, genuina och lätta att ha och göra med.

Vi är utforskare - vi söker hela tiden nya kunskaper och nya lösningar.

Vi är gnistan - vi tar initiativ och får saker att hända.

Vi är på väg - vi strävar ständigt framåt och ser nya möjligheter.

Vision

Vi drömmer om ett samhälle där allt är skapat för att hålla, utan kompromisser. Där omsorg och noggrannhet genomsyrar varje stad, varje byggnad, varje bostad. Där alla vågar starta projekt och förverkliga drömmar. Ett samhälle där alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt. Både nu och i framtiden.

Kort historik

Med gedigen kunskap och mer än 30 år i branschen är GarBo en trygg partner för både privatpersoner och företag. Vi hjälper våra kunder att göra rätt saker på rätt sätt.

GarBo grundades av småhusbranschen 1989, men är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm.

Våra tjänster, försäkringar och erbjudanden utvecklas med våra kunders behov.

Några milstolpar i bolagets utveckling

Här är några milstolpar i bolagets utveckling:

Visualisering av milstolpar i GarBos historia från 1989 till idag