Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

Anmälan gör du direkt på vår hemsida eller via telefon, 010-221 88 00.

GarBo ägs sedan 2009 av olika privata ägare. Här kan du se GarBos största ägare. 

När det gäller Byggfelsförsäkring eller Nybyggnadsförsäkring behöver du inte göra något alls mer än att lämna över försäkringsbrevet. Försäkringen följer med fastigheten och kan nyttjas av den nya ägaren. 

Färdigställandeförsäkringen har ingen självrisk. Byggfelsförsäkringen (som vi inte längre säljer) har en självrisk på 0,5 prisbasbelopp (pbb) vilket motsvarar 22 750 kr för 2018. I Nybyggnadsförsäkringen kan man välja mellan 0,5 pbb eller 0,2 pbb när försäkringen tecknas. Småhus som uppförts som  bostadsrätter kan ha annan självrisk.

Nybyggnadsförsäkring och Byggfelsförsäkring hör till fastigheten och följer med huset vid ett ägarbyte.  Färdigställandeförsäkringen gäller endast för den som står som försäkringshavare på försäkringsbrevet.

Den som bygger hus måste enligt lag ha ett färdigställandeskydd. GarBo erbjuder ett sådant skydd genom Färdigställandeförsäkring. Dessutom är GarBos Nybyggnadsförsäkring ett bra skydd som täcker upp där den vanliga hem- och villaförsäkringen inte gäller. Vi rekommenderar att du även kontrollerar att företaget som bygger ditt hus (entreprenören) har en entreprenadförsäkring och en allriskförsäkring.

Ja, det får du göra. Tänk dock på att det är en byggarbetsplats som lyder under speciella regler. Därför måste du alltid ta kontakt med företaget som bygger ditt hus och stämma av en tid då det passar.