Hoppa till innehåll
Anmäl skada

Vill du göra en skadeanmälan? Fyll i din anmälan nedan.
Ta fram ditt försäkringsnummer innan du påbörjar ärendet.

Här anmäler du skador för din Villaförsäkring

Vill du anmäla en skada på ditt hus? Här skickar du in din skadeanmälan till oss. Innan du anmäler din skada är det bra om du checkar av våra vanliga frågor nedan, så kanske du kan få hjälp direkt. När du har anmält din skada kontaktas du av en handläggare.

När skada har inträffat

Om en skada inträffar är det viktigt att du gör vad som står i din makt för att begränsa skadans omfattning. Åtgärda det mest akuta, och gör en skadeanmälan.

Ju tydligare du beskriver skadan och händelseförloppet desto snabbare kan vi återkomma till dig. Tänk på att direkt i anmälan bifoga de filer som behövs för att utreda skadan, exempelvis polisanmälan, kvitton eller liknande.

Skadeanmälan

Om du vill bifoga fler än en fil håller du ned "Shift" samtidigt som du markerar flera filer.

Bekräftelse

Vi har mottagit ditt ärende, en handläggare kommer kontakta dig inom kort.

Har du frågor kontakta oss gärna på info@gar-bo.se.

Tillbaka till startsidan

 

Skador - Vanliga frågor

GarBo Villaförsäkring ingår i husköpet och täcker huset under hela byggtiden och i 6 månader från tillträdet, förutsatt att husleverantören har ett samarbetsavtal med GarBo.

Hemförsäkringstillägget måste aktiveras för att vara giltigt under de första 6 månaderna från tillträdet. Du aktiverar ditt kostnadsfria hemförsäkringstillägg under Mina sidor.

GarBo Villaförsäkring eliminerar självrisken på Nybyggnadsförsäkringen, vilket är värt 26 250 kr.

Vitvaruförsäkring ingår alltid i GarBo Villaförsäkring.

Hemförsäkringstillägget ger skydd för egendom utanför bostaden med upp till 100 000 kronor.

Om du har sagt upp din GarBo Villaförsäkring krävs en godkänd besiktning som bekostas av dig som husägare för att du ska få teckna försäkringen på nytt.

Grundskydd egendom

 • Stöld och skadegörelse
 • Brand
 • Läckage
 • Väderfenomen
 • Jordrörelse
 • Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet
 • Trafikrelaterade skador
 • Skada orsakad av vilda djur
 • Bostadsohyra och virkesförstörande insekter
 • Äkta hussvamp
 • Merutgifter och hyresbortfall
 • Underförsäkringsskydd
 • Förstärkt skydd GarBo nybyggnadsförsäkring

Grundskydd person (tillval villahem)

 • Rättsskydd
 • Överfallsskydd
 • Reseskydd
 • Katastrofskydd på resa
 • Krisskydd
 • ID-skydd
 • Skydd vid kränkande behandling i skolan
 • Ombudshjälp vid våld i nära relation

Extraskydd byggnad (ingår)

 • Allrisk
 • Vitvaruförsäkring
 • Läckage genom tak eller fasad

Extraskydd Hem (tillval)

 • Allrisk lösöre
 • Utökat egendomsskydd
 • Elektronikförsäkring
 • Självriskreducering brand- och inbrott

Extraskydd Resa (tillval)

 • Avbeställningsskydd
 • Anslutning vid missad ut- och hemresa
 • Personförening
 • Bagageförening
 • Ersättning för förlorad semestertid
 • Självriskeliminering resekostnader och katastrofskydd