Hoppa till innehåll

GarBo Villaförsäkring – med dig hela vägen

Villa MA82062 16 9
Som nybliven eller blivande husägare har du satsat både pengar och engagemang i att skapa ett hem för dig och din familj. En bra villaförsäkring ger dig hjälp och ersättning om det uppstår en skada på ditt nya hus.

Vad är skillnaden på en villaförsäkring och en hemförsäkring?

En villaförsäkring försäkrar din tomt och byggnaderna på den. Den kan ge ersättning för skador på hus, garage, altan, staket etc, till exempel om ditt hus skulle brinna ned, få en vattenskada eller skadas vid inbrott.

En hemförsäkring ersätter skada på eller förlust av dina saker till exempel vid inbrott eller cykelstöld, eller om du tappar din mobiltelefon i golvet. Den innehåller också reseförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskydd och överfallsskydd.

Om du har köpt en tomt eller ska bygga hus är det viktigt att tomt och byggnader försäkras redan när bygget påbörjas. När du köper hus från en husleverantör ingår ibland en villaförsäkring kostnadsfritt.

Villaförsäkringen kompletterar både färdigställandeförsäkringen som täcker eventuella merkostnader som uppstår om entreprenören som bygger ditt hus skulle gå i konkurs under byggtiden, och nybyggnadsförsäkringen som täcker kostnader för skador orsakade av byggfel som upptäcks de första 10 åren efter slutbesiktningen.

GarBo tecknar villaförsäkring enbart för nyproducerade hus, vilket gör att vi kan erbjuda ett bättre försäkringsskydd till ett lägre pris. Dock kan du bara nyteckna försäkringen via en husleverantör som har GarBo Villaförsäkring i sitt försäkringspaket som också inkluderar Färdigställandeförsäkring och Nybyggnadsförsäkring. Kolla med din husleverantör vad som gäller för ditt hus!

Vad bör ingå i en villahemförsäkring?

Modernt hus med snett tak
Foto: Adobe Stock

En villahemförsäkring innehåller alltid både en hem- och en villaförsäkring. Det här är de viktigaste momenten som bör ingå:

Försäkring av byggnader och tomt

Villaförsäkringen täcker som sagt skador på ditt hus, samt på garage, förråd, attefallsbyggnad eller friggebod. Till de vanligaste skadorna hör olika varianter av vattenskador, orsakade av vatten i badrum eller läckage från element, tvätt- eller diskmaskin. Brandskador är inte lika vanliga, men hör till de skador som kan bli allra mest kostsamma.

Försäkringen täcker även skador på tomten till exempel på staket, plank, flaggstång, stenläggning eller brygga.

Skada på eller förlust av dina saker

Om du drabbas av stöld eller brand, eller om dina möbler skadas av vattenläckage så kan du få ersättning för det genom den så kallade lösöresförsäkringen i din hemförsäkring.

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring, gäller för plötsliga oförutsedda händelser. Även sådant som du själv orsakat. Majoriteten av alla skadeanmälningar gäller just den typen av skador som täcks av allriskförsäkringen, så som tappade eller stulna mobiler och datorer. Till exempel om du tappar din mobil eller telefon i golvet och skadar den.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen ger dig ersättning för sjukvård utomlands om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Det är särskilt viktigt vid resor utanför EU, till exempel om du reser till Thailand eller USA. Blir du akut sjuk där riskerar du att få betala höga sjukvårdskostnader, och i värsta fall kan du få svårt att få rätt vård. Ersättning för sjukvård vid sjukdom eller olycksfall ingår sällan i de reseförsäkringar som följer med om du betalar din resa med ett kreditkort.

Till GarBos villahemförsäkring kan du också välja att teckna tillägget Extraskydd resa. Då ingår bland annat ett avbeställningsskydd. Det kan vara guld värt om någon blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall som gör att ni inte kan resa som planerat.

Om du reser utomlands regelbundet får du ett tillförlitligt skydd under de 60 första dagarna av resan via en bra hemförsäkring och du slipper tänka på att köpa en separat reseförsäkring varje gång du ska ut och resa. Vid resor över 60 dagar är det dock viktigt att komplettera med en separat reseförsäkring.

Ansvarsförsäkring och rättskydd

De flesta av oss funderar kanske inte ens över risken att som privatperson bli indragen i en rättstvist, ändå sker det ibland. Rättsskyddet i hemförsäkringen täcker kostnader för ett juridiskt ombud som kan företräda dig om du hamnar i en rättstvist.

Ansvarsförsäkringen ger dig hjälp med att utreda din skadeståndsskyldighet för krav som riktas mot dig, föra din talan vid eventuell rättegång och betala skadestånd om du är ersättningsskyldig.

Överfallsskydd

Överfallsskyddet i din hemförsäkring ger dig ersättning om du utsätts för brott ”mot liv och hälsa”, alltså olika vålds- och sexualbrott. Försäkringen ger dig ersättning till exempel om gärningsmannen inte kan betala skadestånd, om det inte går att identifiera gärningsmannen eller om du behöver tillgång till krisstöd.

Många försäkringar har numera överfallsskydd som gäller om någon i hushållet, vuxen eller barn, utsätts för våld i nära relation. Förut var det vanligt att försäkringar inte gav den drabbade ersättning om gärningspersonen bodde i samma hushåll. GarBos hemförsäkring inkluderar självklart överfallsskydd vid våld i nära relation och erbjuder även ombudshjälp och krishjälp för den som har drabbats.

Tips från GarBo

Flyttpackning
Foto: Maskot

1. Använd samma bolag för alla försäkringar som rör ditt hus

För dig som köper och bygger ett nytt hus är det enkelt och smidigt att använda ett och samma försäkringsbolag för de olika försäkringar som behövs under byggtiden och därefter. Då undviker du risken att bli skickad mellan flera försäkringsbolag, olika entreprenörer och husleverantören innan det är utrett vilken försäkring eller garanti som ska täcka skadan. Den dagen något inträffar vill du få felet avhjälpt så snart som möjligt och helst utan extra krångel. Har du försäkringarna samlade i samma försäkringsbolag räcker en kontakt oavsett skada.

2. Se över ditt försäkringsskydd ibland

Om du tecknade en hemförsäkring för första gången när du flyttade hemifrån är det inte säkert att den försäkringen stämmer med din och din familjs nuvarande försäkringsbehov. Se över vilka delar som ingår i just din försäkring, och vilka familjemedlemmar den gäller för. När du köper hus och behöver en ny villaförsäkring är det lägligt att se till att du blir försäkrad på det sätt du önskar.

3. Jämför premier och försäkringsskyddet du får

Jämför kostnaden för olika villahemförsäkringar och vilken omfattning skyddet ger.

Läs mer:

Läs mer om GarBos Villaförsäkring

Här kan du läsa mer om vilka andra försäkringar GarBo erbjuder

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@garbo.se

Publicerad den 3 juli 2023