Hoppa till innehåll
Pressrelease
16 maj 2024

Ett intressant och utmanande 2023

Garbo ÅR 2023

GarBo lägger ett utmanande 2023 till handlingarna. Bygg- och bostadsbyggarsektorn har tvärbromsat under året vilket får en negativ effekt på hela branschen. Konkurser, inflationssiffror och räntehöjningar har avlöst varandra under hela 2023.

– När jag ser tillbaka på 2023 vill jag sammanfatta det som intressant och utmanande, säger Linnea Moberg, VD på GarBo. Jag tror att vi lägger ett av de tuffaste åren i GarBos historia bakom oss. Omvärlden är minst sagt orolig, men samtidigt kan vi under 2023 konstatera att vi verkligen gör nytta för våra kunder. Under 2023 har vi haft ett stort inflöde av skador, och vi ser att våra produkter är värdefulla när det går snett i ett byggprojekt.

Under 2023 hade GarBo-koncernen en försäljning på 507 miljoner kronor (543 mkr) vilket gör att försäljningen krymper med 7 procent jämfört med 2022. Även premieinkomsten för Gar-Bo Försäkring minskade med 7 procent under 2023 till 426 miljoner kronor (458 mkr).

Totalkostnadsprocenten har ökat kraftigt till 105 procent för 2023 jämfört med 87 procent för 2022. Ökningen är i sin helhet kopplad till skadekostnad och framförallt konkurser drivet av omvärldsläget, ökade räntor och det utmanade läget inom byggbranschen.

Kapitalavkastningen landade på 5,4 procent för 2023, som effekt av en stark rekyl på marknaden efter den allmänna nedgången 2022. I och med den starka avkastningen växer företagsgruppens resultat efter skatt signifikant till 48 miljoner kronor jämfört med 4 miljoner föregående år.

– Trots det tuffa marknadsläget fortsätter vi att leverera på våra långsiktiga mål. Vår ambition är att bolaget ska växa med minst 15 procent över tid. Under de senaste fem åren har vi växt med i genomsnitt 19 procent. Detta år krymper vi något men givet marknadsläget lägger vi ett starkt år bakom oss. Med ett stabilt resultat i ryggen står vi redo att fortsätta leverera på de långsiktiga finansiella målen, avslutar Linnea Moberg. 

Ladda ner och läs hela årsredovisningen för 2023 här

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrica Martinsdotter, Marknad- och kommunikationschef
Telefon: +46 72 146 77 67
E-post: ulrica.martinsdotter@gar-bo.se

Relaterade nyheter

 

Loading...
Starkt år på GarBo 2022  trots utmanande omvärldsläge
Pressrelease 25 maj 2023

Starkt år på GarBo 2022 trots utmanande omvärldsläge

GarBo gör ett av sina starkaste år hittills med hög försäljning och intäkter trots utmanande omvärldsläge. Detta i kombination med en hög förändringstakt.
Fortsatt tillväxt på Gar-Bo
Pressrelease 31 maj 2022

Fortsatt tillväxt på Gar-Bo

Gar-Bo har en fortsatt organisk tillväxt under första tertialet 2022. Vår premieintäkt fortsätter att växa och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och besiktningar. Samtidigt ser vi en viss inbromsning i byggsektorn efter krigsutbrottet och att kapitalmarknaderna är utmanande.
Gar-Bo ökade omsättningen med 52 procent under 2020
Pressrelease 28 januari 2021

Gar-Bo ökade omsättningen med 52 procent under 2020

Gar-Bo gör sitt bästa år någonsin 2020. Tillväxten kommer inom alla produkt- och tjänsteområden. Koncernen omsatte totalt 396 miljoner kronor, en tillväxt på 52 pro-cent jämfört med 2019.