Hoppa till innehåll
Pressrelease
28 januari 2021

Gar-Bo ökade omsättningen med 52 procent under 2020

Gar Bo Helarsrapport 2020

Gar-Bo gör sitt bästa år någonsin 2020. Tillväxten kommer inom alla produkt- och tjänsteområden. Vi summerar ett riktigt starkt år under en period med stora osäkerheter både finansiellt och politiskt. Vi ser att vår långsiktiga och lokala närvaro på marknaden är viktig. Under 2020 ser vi också resultatet av investeringar som vi gjort under några år tillbaka.

Gar-Bo koncernen omsatte 2020 totalt 396 miljoner kronor, en tillväxt på 52 pro-cent jämfört med 2019. Rörelsemarginalen förbättrades samtidigt till 15 procent jämfört med 7 procent för 2019.

– Nu lägger vi ett riktigt starkt år till handlingarna. Det är inspirerande och lärorikt att summera 2020. Inför 2020 hade vi spänt bågen ordentligt. Vi visste att vi hade ett utmanande år framför oss. Med den vetskapen hade vi förberett oss ordentligt, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 317 miljoner kronor 2020 (183 mkr). En tillväxt om 73 procent jämfört med 2019. Totalkostnadsprocenten förbättras till 82 procent jämfört med 90 procent för helåret 2019. Vinsten före skatt ökade till 125 miljoner kronor 2020 jämfört med 54 miljoner kronor 2019. En starkt bidragande orsak till resultatökningen var en mycket god kapitalavkastning som uppgick till 12,4 procent för helåret 2020 (5,5%).

– Den starka tillväxten och det fina resultatet kommer inte gratis. Vi har arbetat hårt och jag är otroligt imponerad över hur alla medarbetare har hjälpt till för att lösa kundernas behov. Året har präglats av en mängd olika utmaningar i allt från digital anpassning till onboarding av nya kollegor utan att vi träffas. Jag är mycket stolt över hur vi tagit oss an utmaningarna under 2020, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.