Hoppa till innehåll
Pressrelease
25 maj 2023

Starkt år på GarBo 2022 trots utmanande omvärldsläge

Garbo ÅR 2022

GarBo gör ett av sina starkaste år hittills med hög försäljning och intäkter trots utmanande omvärldsläge. Detta i kombination med en hög förändringstakt.

GarBo fortsätter att leverera en hållbar tillväxt även under 2022. Under 2022 hade GarBo-koncernen en försäljning på 543 miljoner kronor (466 mkr) och en försäljningstillväxt på 16 procent jämfört med 2021.

Premieinkomsten för Gar-Bo Försäkring växte med 16 procent under 2022 till 458 miljoner kronor (396 mkr). Totalkostnadsprocenten uppgår till 87 procent för 2022 jämfört med 88 procent för 2021. Tillväxten består främst av ett resultat av det gångna gynnsamma marknadsläget inom bostadsproduktion samt en geografisk expansion genom strategiska samarbeten. 

Den starka intäktsökningen ger ett mycket starkt resultat i rörelsen och bolaget växer därmed både lönsamt och hållbart.

– 2022 var verkligen ett rekordår på många sätt. Vi har visat att vi kan anpassa oss till förändringar på ett fantastiskt sätt och gör det lilla extra för våra kunder och våra kollegor. Jag är stolt över att leda detta bolag – vi vågar tänka nytt och som team åstadkommer vi stora saker tillsammans, säger Linnea Moberg, VD.

Det har varit ett utmanande omvärldsläge under 2022. Inom vissa kundsegment märks en tydlig inbromsning, medan andra segment är fortsatt stabila och vissa växer.

Som försäkrings- och tjänstebolag för bygg- och fastighetsmarknaden är det viktigt att vara stabila och långsiktiga då branschen är konjunkturberoende, och med den långa erfarenhet som GarBo har i branschen så vet vi att det vänder, trots att vi förväntar oss att inbromsningen fortsätter under 2023. 

Läs årsredovisning 2022 här

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrica Martinsdotter, Marknad- och kommunikationschef
Telefon: +46 72 146 77 67
E-post: ulrica.martinsdotter@gar-bo.se