Hoppa till innehåll

Passivhus och lågenergihus – för- och nackdelar

Passivhus 01

Passivhus är energisnåla hus med minimalt uppvärmningsbehov och bra inomhusklimat. Det låter såklart som en bra idé. Men vad kostar det egentligen med ett passivhus – och finns det några risker eller nackdelar?

Vad är ett passivhus egentligen?

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för alla typer av hus som använder mindre energi än vad byggnormen kräver.


Foto: Lågenergihus

 • Passivhus ska ha så lågt energibehov att den värme som behövs ska kunna tillföras via den tilluft som ändå krävs.
 • Nollenergihus är ett hus där mängden energi ett hus kräver är lika med eller mindre än vad byggnaden levererar.
 • Plushus är hus som med hjälp av till exempel solpaneler levererar mer energi än de förbrukar.
 • Minienergihus byggs med lite lägre krav än passivhus, vilket gör att arkitekten kan vara friare i sin utformning av huset.

Hur mycket effekt varje hustyp får förbruka beror bland annat på i vilken klimatzon det byggs. Du kan läsa mer om hur olika lågenergihus klassas hos FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande. FEBY har nyligen kommit med nya kriterier och klassningar för lågenergihus, FEBY 18.

TIPS: Ska du bygga hus? Läs mer om rollen som byggherre

Så fungerar ett passivhus

Modernt vitt passivhus kallat Björken
Detta passivhus kallas Björken och visas även högst upp i artikeln. Foto: Fiskarhedenvillan

Detta passivhus kallas Björken och visas även högst upp i artikeln. Foto: Fiskarhedenvillan

Ett passivhus byggs så att alla värmeförluster hålls till ett minimum. Det gör man dels genom att bygga ett lufttätt skal med mycket välisolerade väggar utan köldbryggor. Huset värms sedan passivt av solen och ventilationssystemet tar tillvara på värmen i frånluften och använder den för att värma tilluften. Lite spillvärme tillförs också från människorna i huset och från lampor och elektronisk utrustning. Under större delen av året krävs ingen annan uppvärmning än detta.

För att klara kalla vinterdagar kompletterar man med till exempel en värmekassett, minivärmepump, fjärrvärme eller braskamin.

Ett passivhus kännetecknas alltså av:

 • Passiv uppvärmning av solen.
 • Värmeåtervinning i ventilationssystemet.
 • Ett lufttätt och mycket välisolerat skal som förhindrar värmeförluster.

Passivhusets klimatskal

Ytterväggar och tak på passivhus isoleras mycket mer än i vanliga hus. Du kommer alltså att få väldigt tjocka ytterväggar som stjäl en del från byggytan. Ligger du på gränsen för vad som är tillåtet enligt detaljplanen kan det vara värt att diskutera med bygglovshandläggarna i kommunen om de kan medge att du överskrider byggytan med någon kvadrat för att gynna byggandet av energieffektiva hus.

En del omsorg behöver sedan läggas på att undvika eventuella köldbryggor i konstruktionen av fasader och tak. Fönster och dörrar ska släppa ut så lite värme som möjligt. På byggspråk säger man att de ska ha ett lågt U-värde. Det går också att ange U-värdet för ett färdigt tak eller en fasad.

I passivhus gäller det också att undvika alla former av otätheter i klimatskalet. Eftersom värmeläckaget är så litet kommer fukt som hamnar i konstruktionen torka ut väldigt långsamt eller inte alls.

Utformning och placering av passivhus

xempel på passivhus med stora fönster i söderläge
Passivhus har ofta stora fönster i söderläge. Foto: Villavarm

Stora glaspartier och fönster som placeras i söderläge ger bättre passiv uppvärmning. Traditionellt har man därför rekommenderat fler och större fönster åt söder och färre och mindre fönster på husets norrsida. I ett omsorgsfullt byggt passivhus med modernt isolerade fönster bör detta vara mindre viktigt. Istället bör du tänka på vilka rum som placeras i vilket väderstreck. På grund av att passivhus är så välisolerade kan det vara svårt att få ned temperaturen i rum som blivit för varma. Sovrum eller andra rum som man gärna vill kunna hålla svala även på sommaren bör därför inte placeras på södersidan.

Det kan också vara bra att planera för olika typer av avskärmning som minskar solinstrålningen. Här kan du välja på fasta avskärmningar som taköverhäng och skuggande växtlighet eller temporära avskärmningar som markiser, persienner mm.

TIPS: Rätt försäkring när du bygger hus. Läs mer om Färdigställandeförsäkring och Nybyggnadsförsäkring

Luftsluss är inte samma sak som en hall

Många passivhus har en luftsluss vid entrén som förhindrar att varm luft smiter ut när ytterdörren öppnas. Tänk på luftslussen som en slags kallfarstu. Eftersom den blir ganska kall på vintern är den troligen ingen bra plats för ytterkläder när temperaturerna kryper under nollan. Planera istället för en riktig hall innanför luftslussen med plats för skor och ytterkläder.

Ventilation i ett passivhus

Den allra vanligaste ventilationen i passivhus är ett FTX-system som är ett mekaniskt ventilationssystem som cirkulerar luften mer eller mindre hela tiden och använder frånluften för att värma tilluften. Denna typ av ventilation är vanlig också i andra nybyggda hus. Det är viktigt att ventilationssystemet blir korrekt dimensionerat och ger möjlighet att styra temperaturen och luftflöde individuellt i de olika rummen. De flesta av oss vill ju gärna ha det lite svalare i sovrummet än i vardagsrum eller kök och istället lite varmare i badrummet.

Fördelar med passivhus

Planritning
Foto: Adobe stock

Hur mycket extra kostar ett passivhus?

Att bygga passivhus med tjocka, välisolerade väggar kostar såklart lite mer. Uppskattningarna när det gäller merkostnaden varierar, men man får räkna med att en medelstor villa blir åtminstone 10% dyrare.

Risker och nackdelar med passivhus

Synen på passivhus är inte odelat positiv. Passivhusens kritiker pekar bland annat på följande risker och nackdelar:

 • Den extra isoleringen som krävs innebär att mer råvaror förbrukas och både produktion och transporter av framförallt glasfiberisolering bidrar till högre koldioxidutsläpp.
 • Slarv eller misstag under byggandet kan få stora konsekvenser både när det gäller energiförbrukning, komfort och risk för fuktproblem.
 • Om man får in fukt i väggar med mycket tjock isolering är det svårt för dem att torka ut, vilket ger en högre risk för mögel- och fuktproblem.
 • Byggsättet gör redan kostsamma byggen ännu dyrare.
 • Problem med för höga inomhustemperaturer sommartid eller att uppnå önskad temperatur i varje rum.

Nya krav på energisnåla hus från 2020

Rött hus
Foto: Villavarm

Sverige har anslutit sig till det EU-direktiv som säger att alla nya byggnader ska vara så kallade ”nära nollenergihus” från år 2020. Det är ännu inte tydligt exakt vilka kriterier som kommer att gälla, men troligen kommer passivhus att räknas in i definitionen. Planerar du för ett husbygge som ligger ett år eller mer fram i tiden kan du behöva anpassa dig till de nya kraven.

Läs mer om ekologiska hus

Viktigt att tänka på när det gäller passivhus

Planritningar
Foto: Adobe stock

Passivhus blir allt vanligare och flera olika husleverantörer erbjuder färdiga kataloghus, men för att ett passivhus ska fungera som det är tänkt måste alla delar i kedjan fungera. Alla, från arkitekt och konstruktör, till byggherre, snickare och ventilationstekniker måste veta vad de gör och hur helheten ska fungera.

 • Välj leverantör med omsorg. Den som är påläst och har erfarenhet är förmodligen ett säkrare val.
 • Vill du rita ditt eget hus, samarbeta med en arkitekt och konstruktör som kan passivhus.
 • Försäkra dig om att alla som jobbar med husbygget förstår vikten av att följa anvisningar om hur isolering och tätning ska utföras. Tidigare erfarenhet av att bygga passivhus är förstås ett plus.
 • Ska du själv vara byggherre, läs på ordentligt. Är du osäker, anlita alltid professionell hjälp.
 • Välj ett ventilationssystem med individuella termostater i varje rum och som är enkelt att begripa sig på. Det ska inte krävas en ventilationstekniker för att höja temperaturen i ett rum. Men boka gärna in ett uppföljningsbesök med ventilationsfirman en tid efter inflyttning ifall anläggningen behöver justeras in.
 • Ha en plan för vad du ska göra om det blir för varmt i huset under sommaren. Ta höjd i budgeten för eventuell extra avskärmning i form av markis, persienner eller annat.

På Husbyggarskolan kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du bygger hus.

Läs mer:

Hitta rätt partner när du bygger hus. Läs mer om kontrollansvarig

7 sätt att hitta inspiration till ditt husbygge

Vad innebär den avslutande besiktningen? Läs mer om slutbesiktning

Hur kan du minska din elförbrukning? Här får du tips på hur du kan minska elförbrukningen i ditt hem!

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se

Publicerad den 23 oktober 2018