Hoppa till innehåll

Ekologiska hus – guide till miljösmart byggande

Ekologiska Hus

Det finns många sätt att bidra till en bättre miljö och mindre klimatpåverkan när det är dags att bygga hus. Att bygga energisnålt är numera ett ganska vanligt val. Det går nästan inte att se på ett nybyggt hus att det är ett passivhus och huset kan byggas i nästan vilken stil som helst. Något mer komplicerat kan det vara att välja miljövänliga byggnadsmaterial för ett fullt ut ekologiskt hus.

Olika typer av miljövänliga hus

Ekologiska hus förutsätter miljövänligt byggande. Man kan säga att miljövänligt byggande består av två delar: Dels miljösmarta materialval och tillverkning och dels att huset, när det är klart, är energisnålt och endast kräver en liten mängd energi för värme och drift. Bäst är förstås om det går att kombinera båda dessa för så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

Så kallade passivhus har funnits i Sverige sedan 2001. De är energisnåla och värms upp av värme från hushållsapparater och de boendes kroppsvärme. Det finns däremot inget krav på att passivhus ska vara byggda av ekologiska material.

Läs mer om passivhus

Modernt ekologiskt trähus på skogstomt
Det miljövänliga huset i massivträ är från Leva Husfabrik.

 

Materialval för ekologiska och miljösmarta hus

Det är väldigt många olika byggnadsmaterial som behövs till ett hus och det är ibland en utmaning att hitta miljövänliga val som också är funktionella och uppfyller våra ambitiösa svenska byggnormer. Bästa miljöval är alltid naturmaterial som är förnybara, nedbrytningsbara eller återvinningsbara och som inte kräver användning av miljöfarliga ämnen under tillverkningen eller långa transporter. Därför är många av de traditionella svenska byggnadsmaterialen som furuträ, lera, halm, lin och hampa mycket bra ur miljösynpunkt.

Även en hel del av mer nutida byggmaterial är bra miljöval. Hit räknas gipsskivor, träfiberskivor och träull. Nya material som tagits fram för att vara bra miljöval för modernt byggande är till exempel cellglas, skumglas och naturlatexfog. Även en del material som inte direkt känns ekologiska kan vara acceptabla val ur miljösynpunkt. Det gäller till exempel tätskikt av polyeten och polypropen, olika fogmassor, betong, kakel, klinker och silikatfärger. En bra guide till miljövänliga byggmaterial finns på ekohus.

TIPS: Lär mig mer om planlösning och materialval med Husbyggarpodden

Elegant och minimalistisk fasad i trä och glas
Elegant och minimalistisk fasad i trä.

 

Passivhus, lågenergihus, nollenergihus och plusenergihus

Utvecklingen mot mer energisnåla hus har varit snabb sedan millennieskiftet. Det finns nu många husleverantörer som har passivhus eller lågenergihus i sortimentet. Definitionen av ett passivhus är idag att värmetillförseln inte får överstiga 15 kWh/m2 och år, med ett visst tillägg för kallare klimatzoner och för byggnader under 400 m2.

Tidigare betonades vikten av att placera huset rätt i förhållande till väderstrecken, med stora fönster åt söder och små på norrsidan. Numera talas det mer om vikten av att göra huset så tätt och välisolerat som möjligt. Passivhus har ett ventilationssystem där värmen från frånluften används för att värma upp tilluften.

Ett passivhus som producerar lika mycket energi som det använder, till exempel via solceller eller bergvärme, kallas för nollenergihus. Om huset producerar mer energi än det använder kallas det för ett plusenergihus.

Naturhus – en ny form av ekologiskt boende

Om du inte är rädd för att sticka ut och har ett genuint intresse för ekologiskt boende och trädgårdsodling kan ett naturhus kanske vara en intressant lösning. I ett naturhus byggs hela eller delar av huset in i ett växthus, eller så byggs växthuset ovanpå eller vid husets ena sida. Växthuset möjliggör ett slutet lokalt kretslopp där husets avlopp från WC, disk och tvätt behandlas, filtreras och renas i en växtbädd där näringsämnena tas upp av växterna. På köpet får du också en stor uterumsyta som kan användas från mars till oktober.

För den som lockas av en miljövänlig livsstil, egen odling och drömmer om en längre sommar kan ett naturhus vara en dröm som slår in! Läs mer om naturhus på greenhouseliving.se.

Detalj av modernt ekologiskt trähus i skogsmiljö
Bild från husföretaget Derome som erbjuder smarta och hållbara trähus.

 

Kommande EU-krav på energieffektiva hus

Enligt EU:s energiprestandadirektiv ska alla nya byggnader från och med 2021 vara så kallade nära nollenergihus (NNE). Det betyder att endast en mycket liten mängd energi ska behöva tillföras huset, och då helst från förnybara energikällor. Energin ska gärna produceras på plats eller i närheten.

I Sverige har Boverket beslutat att alla nya byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter ska vara nära nollenergibyggnader redan från 2019. Det betyder att den tekniska utvecklingen, tillgången till anpassat byggnadsmaterial och kunskapsnivån om att bygga energisnåla hus kommer att öka snabbt de närmaste åren.

Exteriör modern ekologiskt trähus från House of Wood
House of Wood levererar klimatklara trähus.

 

Hur gör man om man vill bygga ett ekologiskt hus?

Om du vill bygga ett ekologiskt hus finns tre huvudsakliga alternativ:

1. Köp ett kataloghus eller färdigt koncept från leverantör av passivhus eller ekologiska hus.

2. Anlita arkitekt med god kunskap om miljövänligt och energisnålt byggande.

3. Utforma och bygg själv ditt hus.

Det allra enklaste är att vända sig till en leverantör av passivhus eller ekologiska hus. Nästan alla husleverantörer kan leverera ett passivhus, men vissa är förstås duktigare på att optimera utformningen av huset mot energikraven. Glöm inte bort att ditt nya hus också är det framtida boendet för dig och din familj. Funktion och komfort spelar en stor roll för att vardagen ska fungera bra. En bra planlösning är fortfarande lika viktig för trivseln.

TIPS: Lär dig mer om hur du väljer hustyp i guiden från Husbyggarskolan

Hus med solpaneler bredvid fasaden
Att ha solceller på huset är ett miljövänligt val.

 

Bygga ekologiska hus på egen hand

Vill du ha ett hus som är både energieffektivt och byggt av ekologiska material får du leta ännu lite noggrannare, eller vända dig till en arkitekt som specialiserat sig på denna typ av hus. Då får du också större inflytande över utformningen av ditt framtida boende.

Om du tänker dig att bygga ditt ekologiska hus själv av lösvirke är det en god idé att diskutera materialval och byggnadsteknik som avviker från nuvarande standard med någon som är kunnig i ämnet, till exempel en byggkonsult eller arkitekt med inriktning på lågenergihus och ekologiskt byggande. Be gärna om referenser.

Läs mer om Färdigställandeförsäkring och Nybyggnadsförsäkring som du behöver när du bygger hus

Länkar ekologiska hus

Leverantörer av ekologiska hus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus

Materialval för ekologiska, miljövänliga hus

Arkitekter med miljöprofil

Läs mer:

7 sätt att hitta inspiration till ditt husbygge

Välj rätt partner under byggprocessen. Läs mer om kontrollansvarig

Besikta huset när det är klart! Läs mer om slutbesiktning

Har du fler tips att bidra med? Eller vill du rätta ett faktafel? Kontakta oss på minakvadrat@gar-bo.se

Publicerad den 4 juli 2017