Hoppa till innehåll

Goda exempel – Systemtänkande

Dagens byggande innebär att vi får allt större krav på en god samverkan mellan byggnad, installationer och alltmer komplexa system. Kraven för att uppfylla fackmässigheten blir större och möjligheten att guidas av schabloner och tumregler minskar. Att vara lyhörd för nya erfarenheter och tillämpningar blir därför allt viktigare. 

Ett system kan ses som något som består av flera samverkande komponenter, faktorer eller funktioner. Om någon del ändras så påverkar det andra delar i systemet, och ändras flera delar samtidigt är det svårt att förutse effekten.

Rapporten Systemtänkande är den andra av flera i rapportserien Goda exempel där Gar-Bos tekniska råd vill sprida viktig kunskap och goda erfarenheter från aktuella och viktiga tillämpningar inom samhällsbyggande.

I den här rapporten ges ett antal exempel på vad brist på systemtänkande vid fönsterbyten, byte av uppvärmningskällor och energioptimering kan orsaka – det kan handla om allt från fuktskador till en sämre inomhuskomfort. Men som namnet på rapportserien antyder lyfts även goda exempel. 

Rapporten har fokus på att tydliggöra vikten av samverkan mellan aktörer och förståelsen för det komplexa system som en byggnad är, och riktar sig främst till professionella aktörer så som byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter och byggare, i syfte att ge både inspiration och konkreta råd. 

Till Goda exempel - Systemtänkande 

Tillbaka till Gar-Bos skadeförebyggande arbete