Hoppa till innehåll

Goda exempel - Lågenergihus

Lågenergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Under senare decennier har det blivit allt vanligare att bygga olika typer av energisnåla hus.

Utvecklingen i samhället innebär att det uppstår nya och andra behov som påverkar energi- och effektbehov när vi bygger bostäder. Detta sker vid byggandet av flerbostadshus, såväl som småhus eller andra former av boende.

Det finns stora möjligheter med att bygga hus med låg energianvändning, men det är flera faktorer som spelar in. Rapporten lyfter fram fyra faktorer som påverkar möjligheterna att få ett bra resultat. Mätning, brukarnas påverkan, egen elproduktion, samt delaktighet och utförande.

Några trender som behandlas i rapporten är laddmöjligheter för elfordon, installation av solceller, samt en tydlig trend att byggandet av pooler för privat bruk ökar. Gemensamt för komplexa projekt med kombination av byggteknik och installationer är att de i såväl projektering som produktion kräver professioner med rätt kompetens inom området. Det är viktigt att ha en helhetssyn och få olika specialister att samarbeta om man ska få ett lyckat slutresultat.

En annan viktig framgångsfaktor som rapporten lyfter är ledarskap och motivation, där ledningens stöd och eldsjälarnas betydelse inte ska underskattas för att nå målen.

Rapporten Lågenergihus, är den första av flera i rapportserien Goda exempel där GarBos tekniska råd vill sprida viktig kunskap och goda erfarenheter från aktuella och viktiga tillämpningar inom samhällsbyggande.

Till Goda exempel - Lågenergihus

Tillbaka till Gar-Bos skadeförebyggande arbete