Hoppa till innehåll

16 byggtrender – så förebygger vi riskerna

Nu är det äntligen dags för en ny version av Byggtrender från GarBos tekniska råd. Hälften av trenderna som lyftes redan i skriften från 2018 hänger fortfarande kvar. Som vanligt är det inte bara trenderna som lyfts utan även risker och förebyggande åtgärder för respektive trend. 

I 2024 års version lyfts 16 trender som speglar dagens byggande, i första hand bostäder men några generellt för allt husbyggande. 

– Vi gör inte anspråk på att ge en heltäckande inventering utan har valt några trender som av olika skäl fångat vårt intresse. Drygt hälften av trenderna från granskningen 2018 visade sig vara bestående trender som utvecklats och är med även den här gången, säger Peter Wipp, huvudskribent och del av GarBos tekniska råd. 

Trenderna som lyfts innehåller både ny teknik och så kallade ”beprövade lösningar”. Laddning av elbilar, batterilösningar och solceller kan anses som tillräckligt ny teknik för att ta in specialisthjälp, medan betong, återbruk och återanvändning kan ses som beprövade tekniker, trots nya materialblandningar som kan påverka kvaliteten. Det är därför viktigt att vara noggrann och ta reda på fakta hela vägen från projektering till utförande och förvaltning.

– Många gånger upplever vi att problem som uppkommer har sitt ursprung i kunskapsbrister. Ofta är man djupt insatt inom sitt eget kompetensområde, men har för låg kunskap inom närliggande områden. Om man skaffar sig en mer övergripande kunskapsbild kan riskerna med nya trender lättare identifieras och elimineras, säger Lennarth Åstrand, huvudskribent och del av GarBos tekniska råd.

De flesta trenderna har uppstått på grund av ett behov av förbättring eller utveckling vilket är positivt. Med rätt hantering av riskerna leder de till att vi får bättre hus med lägre klimatavtryck, men glöm inte att lägga tillräckligt med tid på förberedelser!

Följande 16 byggtrender lyfts i skriften: 

 1. Tillgänglighet eller teknisk motiverad nivåskillnad
 2. IT-säkerhet i smarta hem
 3. Gröna tak
 4. Låglutande tak
 5. Nya och varierade fasadmaterial
 6. Stora fönster
 7. Vatteninstallationer i kök
 8. Betong med nya egenskaper
 9. Solceller
 10. Laddning av elbilar och andra batteridrivna fordon
 11. Energifokus
 12. Återanvändning eller återbruk
 13. Projektstyrning
 14. Industriellt byggande och tillgänglighet
 15. Klimatpåverkan
 16. Trähusbyggande i flera våningar

Läs och ladda ner hela rapporten 16 byggtrender här

Tillbaka till GarBos skadeförebyggande arbete