Hoppa till innehåll
Pressrelease
30 mars 2021

Ökad efterfrågan på lågenergihus

Goda Exempel

Utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar en allt större efterfrågan på lågenergihus. Detta gäller såväl flerbostadshus som småhus. Men för att nå ett lyckat slutresultat finns det många faktorer att ta hänsyn till, enligt den nya rapporten ”Goda exempel – Lågenergihus” från GarBos tekniska råd.

Rapporten är den första av flera som kommer att ingå i en rapportserie från Gar-Bos tekniska råd, under namnet ”Goda exempel”. Syftet med den första rapporten är att belysa möjligheterna med lågenergihus och lyfta fram de viktigaste faktorerna för att lyckas med projektet.

–  Vi ser spridandet av ”Goda exempel” som en viktig del i vår strävan efter att skapa ett mer effektivt samhällsbyggande som ger stora värden för kunder och brukare, säger Mårten Lindström, ordförande för GarBos tekniska råd.

Viktiga faktorer för att lyckas med lågenergihus

GarBos tekniska råd lyfter fram fyra faktorer som påverkar möjligheterna att få ett bra resultat. Mätning, brukarnas påverkan, egen elproduktion samt delaktighet och utförande. Det gäller att ha en helhetssyn och få olika specialister att samarbeta om man ska lyckas. Det finns även ett antal övergripande förutsättningar som sedan behöver anpassas till det lokala projektets förutsättningar för att nå ett lyckat slutresultat.

Nya trender driver utvecklingen framåt

Några trender som behandlas i rapporten är solceller, laddstation för elbil och byggandet av privata pooler. Med nya trender utvecklas nya sätt att bygga bostäder, men kunskapen om potentiella risker finns inte alltid där.

–  Ny teknik, ökad elektrifiering och ökad lokal elproduktion är högaktuella frågor. Men för att det ska bli rätt måste man ta hänsyn till och undvika en del risker som man kanske inte alltid tänker på, säger Mårten Lindström.

Vikten av ledarskap

Gemensamt för komplexa projekt med kombination av byggteknik och installationer är att de i såväl projektering som produktion kräver professioner med rätt kompetens inom området. Något som rapporten lyfter upp som en viktig framgångsfaktor är ledarskap och motivation, där ledningens stöd och eldsjälarnas betydelse inte ska underskattas för att nå målen.

–  Som en gemensam nämnare för alla goda processer finns det goda ledarskapet. Genom åren återkommer man alltid till att ett gott och engagerat ledarskap ger motivation och delaktighet hos alla inblandade företag och personer. Då får man också ett bra resultat, säger Lennarth Åstrand, ledamot av Gar-Bos tekniska råd och tidigare vd för GarBo.  

Tanken med rapportserien är att sprida viktig kunskap och goda erfarenheter från aktuella och viktiga tillämpningar inom samhällsbyggande.

Här kan du läsa hela rapporten om ökad efterfrågan på lågenergihus!