Hoppa till innehåll
Pressrelease
2 december 2016

Därför granskar Gar-Bo arbetet med våtrummen

Golvbrunn

Ett stort antal felmonterade golvbrunnar 2014 väckte oro i försäkringsbranschen. Frågan växte till ett samverkansprojekt för säkrare våtrum och nu tar Gar-Bo nästa steg i det skadeförebyggande arbetet.

För två år sedan startade Gar-Bo Försäkring ett projekt för att undersöka felaktigheter i montering av golvbrunnar. Idag omfattar projektet hela våtrummet och drivs av en samverkansgrupp där flera försäkringsbolag och branschorganisationer ingår.

– Vi diskuterar problemställningar kring fel och skador i våtrum och hur vi kan komma till rätta med dessa problem, förklarar My Lundin, projektledare på Gar-Bo.

Vanligt med felmonterade golvbrunnar

I tre månader under 2014 granskades 1043 golvbrunnar i nybyggda hus i olika delar av Sverige där Gar-Bo utförde en slutbesiktning. Resultatet visade att nästan var tredje golvbrunn monterats på ett felaktigt sätt. Merparten av dessa hade fel som är enkla att åtgärda och som inte skapar en direkt vattenskada, men som kan ställa till problem på sikt.

Granskningen följdes upp av djupintervjuer med 13 hantverkare från Säker Vatten och Byggkeramikrådet (BKR) under 2015.

– De bekräftade våra slutsatser, säger My Lundin. De främsta orsakerna till felmonteringarna var enligt hantverkarna själva stress och okunskap, men även brister i kommunikationen hantverkare emellan, men också mellan hantverkare och beställare, som Gar-Bo tidigare har rapporterat.

Många med små fel

I november 2016 skrev branschorganisationen Svensk Våtrumskontroll (GVK) och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen en debattartikel på SvD Näringsliv som ifrågasatte de nya rapporterna om värmepumpar och tätskikt från försäkringsbolagen Folksam och Länsförsäkringar, men också Gar-Bos golvbrunnsrapport från 2014.

Artikelförfattarna efterlyser mer information om hur granskningen har genomförts. De ställer också GVK:s siffra på 2,5% fel i sina egna kontroller av golvbrunnar mot de 31% Gar-Bo presenterade från 2014.

My Lundin berättar om Golvbrunnsrapporten.

– Syftet med granskningen var att komma tillrätta med alla skadeanmälningar och samtal om felutförda golvbrunnar med liten fuktskaderisk men som ger stor ekonomisk skada vid försäljning, säger hon och förklarar:

– Många av de golvbrunnar som vi registrerade som felmonterade hade små fel men skulle vid överlåtelsebesiktningen flera år senare klassas som riskfyllda. För oss är det viktigt att inkludera dessa fel i granskningen eftersom vi vill minska den ekonomiska skadan för våra kunder då vi inte ersätter värdeminskning. Vi ersätter bara skador.

Brister i kommunikationen

Anledningen till att siffrorna från GVK:s och Gar-Bos kontroller skiljer sig så mycket åt tror My Lundin beror på att urvalen ser olika ut. GVK tittar till stor del på våtrum med plastmatta som tätskikt och ytskikt och Gar-Bo besiktigar mest folie- och klinkergolv.

– Branschorganisationerna gör ett väldigt bra arbete för att kvalitetssäkra sina entreprenader och vi rekommenderar alltid att konsumenter använder medlemmar i branschorganisationerna när de ska beställa ett arbete på sitt hus. Men många gånger har hantverkarna inte rätt förutsättningar från början. Våra djupintervjuer med hantverkare bekräftar att det finns brister och när de upptäcker fel finns det oftast ingen tid att rätta till dem.

Kartläggningen av våtrumsarbetet i nybyggda hus fortsätter, och förutsättningar och bristande dialog är just några av de punkter som ska ses över.

– Att bygga hus är en lång kedja av olika aktiviteter och olika entreprenörer där någon bygger vidare på vad en annan har gjort. Det kan handla om detaljer, men det spelar roll, säger My Lundin.

Under 2017 kommer Gar-Bo också att jobba vidare med ett projekt kring delreparationer i våtrum, där metoder för att begränsa mindre reparationer ska testas.