Hoppa till innehåll

Golvbrunnsrapporten

Under 2015 släppte GarBo Golvbrunnsrapporten. Rapporten är ett resultat av en djupare undersökningar kring felmonterade golvbrunnar, en av de absolut vanligaste skadeanmälningarna som GarBo får in.

Syftet med projektet var att ta reda på vilka fel som görs vid montering av golvbrunnar i nybyggda småhus och återinföra kunskapen till byggbranschen så att såväl golvbrunnarna som dess anslutningar blir korrekt monterade. Undersökningen som låg till grund till rapporten visade att nästan var tredje golvbrunn var felmonterad.

GarBos och Tekniska rådets mål är att minimera antalet fel och riskerna för kommande skador som uppstår på grund av felaktigt monterade golvbrunnar.

Tillbaka till GarBos skadeförebyggande arbete