Hoppa till innehåll

Goda exempel – Bygg fuktsäkert i väderskydd

Goda exempel – Bygg fuktsäkert i väderskydd är den sjätte skriften i rapportserien Goda exempel från GarBos tekniska råd. Den belyser vikten av att bygga fuktsäkert oavsett byggmaterial.

Skriften handlar inte om för- och nackdelar med att bygga i trä jämfört med att använda andra material som stål och betong, däremot är en av konsekvenserna med en ökad användning av trä är att kraven på fuktsäkert byggande hamnar mer i fokus. Framför allt med tanke på att medeltemperaturen på jorden stiger och vi går mot ett fuktigare klimat med mildare vintrar och större nederbördsmängder. Väderskydd har dessutom stora fördelar oavsett byggmaterial, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.

I rapporten lyfts tre goda exempel där man har valt att bygga med väderskydd; Breviks förskola på Lidingö, Växjö stations- och kommunhus samt en förskola inom projektet Hoppet i Göteborg. Den främsta vinsten med att bygga med väderskydd är en förbättrad arbetsmiljö, men kan också vara avgörande för att kunna hålla tidplan och budget. 
 

Till Goda exempel - Bygg fuktsäkert i väderskydd

Foto: Layher

Tillbaka till GarBos skadeförebyggande arbete