Hoppa till innehåll

15 byggtrender – så förebygger vi riskerna

Solceller, gröna tak och laddstation för elbilen. Med nya trender utvecklas nya sätt att bygga bostäder, men kunskapen om potentiella risker finns inte alltid där. Det är bakgrunden till rapporten "15 byggtrender – så förebygger vi riskerna" som ges ut av GarBos tekniska råd.

Fuktskador, röta, läckage och brandrisk. Det är några av de problemområden som uppmärksammas i rapporten om byggtrender och vad som kan hända om rätt arbetssätt vid byggnationen inte tillämpas. Nya vanor och samhällskrav kräver nya byggtekniska lösningar, men det är inte alltid som beprövade metoder hinner tas fram innan de börjar användas. Nya material och nya metoder introduceras ibland för snabbt, utan att eventuella nackdelar blir belysta.

Om bygg- och fastighetsbranschen ska kunna tillgodose vårt behov av nya bostäder samtidigt som vi ska minska klimatavtrycket, öka produktiviteten och bygga hållbart kommer det att krävas utveckling, innovation och en vilja att utveckla nya metoder och material eller nya sätt att använda gamla material. Oftast hittar vi rätt väg framåt, men det finns utmaningar och ibland går det snett.

Orsakerna till det kan vara många. Kanske har vi inte sett alla risker? Eller så har vi inte haft rätt kunskap när det gäller utförande eller tillämpning. Vi kanske använder ”en beprövad lösning” utan att helt och hållet förstå att förutsättningarna inte längre är desamma som när lösningen fungerade bra och blev just ”beprövad”. Plötsligt står vi där med kostsamma renoveringar och reparationer.

Att förstå nya förutsättningar och identifiera eventuella risker har varit utgångspunkten för denna rapport. Rapporten behandlar ett antal trender inom husbyggande som kan innebära ökad risk för skador. Men om vi verkar skadeförebyggande och hanterar utmaningarna på rätt sätt ger oss samma trender både högre kvalitet och bättre bostäder.

Trenderna som tas upp i rapporten kräver alla specialkunskap och god kännedom om grundläggande byggteknik och ställer också högre krav på ägare och förvaltare. Den här rapporten ska ses som en överskådlig orientering av ett antal aktuella exempel som kräver ökad uppmärksamhet både vid projektering, utförande och underhåll.

Till rapporten

Tillbaka till GarBos skadeförebyggande arbete