Hoppa till innehåll
Pressrelease
19 september 2022

Om vikten av att bygga fuktsäkert

2018 Layher Ab Maja Beskow 40

Goda exempel – Bygg fuktsäkert i väderskydd är den sjätte skriften i rapportserien Goda exempel från GarBos tekniska råd. Den belyser vikten av att bygga fuktsäkert oavsett byggmaterial.

Skriften handlar inte om för- och nackdelar med att bygga i trä jämfört med att använda andra material som stål och betong. Däremot är en av konsekvenserna med en ökad användning av trä är att kraven på fuktsäkert byggande hamnar mer i fokus, framför allt med tanke på att medeltemperaturen på jorden stiger och vi går mot ett fuktigare klimat med mildare vintrar och större nederbördsmängder. Väderskydd har dessutom stora fördelar oavsett byggmaterial, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.

Goda exempel

I rapporten lyfts tre goda exempel där man har valt att bygga med väderskydd; Breviks förskola på Lidingö, Växjö stations- och kommunhus samt en förskola inom projektet Hoppet i Göteborg.

– De intervjuade menar att en stor vinst har varit en förbättrad arbetsmiljö, men även att väderskyddet har varit avgörande för att kunna hålla både tidplan och budget. Och självklart minskar man även risken för fuktskador på byggmaterialet med väderskydd, säger Peter Wipp, huvudförfattare till skriften.  

Boverkets Byggregler (BBR) föreskriver att byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Samtidigt visar Boverkets rapport Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (2018) att det i första hand är vatten och fukt som dominerar den här problembilden.

– Om man bygger något som tar längre tid att få tätt än vad ett riktigt stabilt högtryck varar, kan man räkna med att konstruktionen blir utsatt för nederbörd under byggtiden. Därför är det en relevant fråga om det är fackmässigt att okritiskt bygga utan väderskydd, säger Lars Tobin, medförfattare till skriften.  

Om Tekniska rådet

GarBos tekniska råd arbetar sedan 2012 med att analysera risker inom byggandet för att på bästa sätt kunna förebygga skador. Rådet är brett sammansatt av erfarna personer.

–  Spridandet av Goda exempel är en viktig del i vår strävan efter att skapa ett mer effektivt och problemfritt samhällsbyggande som ger stora värden för kunder och brukare, säger Mårten Lindström, ordförande GarBos tekniska råd.


Läs hela rapporten här!