Hoppa till innehåll
Pressrelease
18 december 2023

Goda exempel – Energieffektivisering, möjligheter och risker

Bild Pressrelease

Om möjligheter och risker med energieffektivisering

Goda exempel – Energieffektivisering, möjligheter och risker är den sjunde skriften i rapportserien Goda exempel från GarBos tekniska råd. Den beskriver ett antal möjligheter och risker med energieffektivisering med hjälp av ett antal exempel. Med rätt åtgärder kan energieffektiviserande åtgärder hjälpa till att uppfylla viktiga klimat- och miljömål samtidigt som driftekonomi och upplevd inomhusmiljö förbättras.  

Energi alltid en laddad fråga 

Energifrågan är ständigt aktuell och krav på energianvändning för byggnader riktas i huvudsak mot nyproduktion, men inom EU förhandlas nu även om krav på effektivisering av det befintliga beståndet. Den kraftiga prisökningen under vintern 2022-2023 samt avisering för ökade priser för fjärrvärme gör att en väl isolerad och energisnål byggnad, tillsammans med val av uppvärmningskälla, är den bästa försäkringen mot stigande energikostnader. 

– Ofta kan man komma långt i sin planering av åtgärder genom att ta hjälp av de kommunala energirådgivarna, som verkar med stöd från Energimyndigheten, säger Jan-Ulric Sjögren, Tekniska rådet. 

Goda exempel

I den här skriften lyfts både information om kommande energikrav, energideklaration, gröna lån och grön teknik. Dessutom ges som vanligt ett antal exempel, den här gången på energi- och kostnadsbesparande åtgärder. 

– Det är viktigt att ha kunskap om byggnadens övergripande funktion. Tyvärr finns många exempel på där fel utförda åtgärder gett besparingar i ett avseende, men nackdelar i andra, i värsta fall fuktskador med stora reparationskostnader, säger Lars Tobin, Tekniska rådet. 

Om Tekniska rådet

GarBos tekniska råd arbetar sedan 2012 med att analysera risker inom byggandet för att på bästa sätt kunna förebygga skador. Rådet är brett sammansatt av erfarna personer.

–  Spridandet av Goda exempel är en viktig del i vår strävan efter att skapa ett mer effektivt och problemfritt samhällsbyggande som ger stora värden för kunder och brukare, säger Mårten Lindström, ordförande GarBos tekniska råd.


Läs hela rapporten här!