Hoppa till innehåll
Pressrelease
22 juni 2018

Ny avtalsmall för småhus

Nyhet Abs18

Nya skrivningar kring försäkringar, slutbesiktning och arbetsmiljö. Det är ändringarna som gjorts när Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader (ABS) har uppdaterats. ABS 18 ersätter de tidigare bestämmelserna AB 09 som används när en privatperson beställer en småhusentreprenad av ett företag.

ABS används vid nybyggnation eller tillbyggnad av ett småhus där den som beställer är en privatperson. Bestämmelserna är framtagna gemensamt av beställar- och utförarsidan och används som stöd för båda parter i en avtalssituation.

Viktig avtalsmall vid entreprenadkontrakt

Till ABS 18 hör avtalsmallen Formuläret för Entreprenadkontrakt ABS 18 som ska användas när en privatperson skriver kontrakt med en entreprenör om ett småhusbygge. I ABS 18 finns förhållningsregler kring vad som ska gälla för bland annat utförande, platsbesök, dokumentation, betalplan, fel och dröjsmål.

Utöver det som står i ABS 18 gäller alltid konsumenttjänstlagen för privatpersoner som bygger hus.

Nytt om försäkringar

I nya ABS finns ändringar gällande försäkringsskydd. Det finns en hänvisning till lagen om färdigställandeskydd och att parterna ska bestämma vem som ska teckna en försäkring om det behövs för byggnationen. Hänvisningen till den tidigare lagstadgade byggfelsförsäkringen är borttagen.

Ändringar i avtalsmallen

I avtalsmallen Formuläret för Entreprenadkontrakt har det förts in regler om att besiktningsmannen i samband med slutbesiktning ska värdera hur stort belopp en privatperson har rätt att hålla inne tills upptäckta fel har åtgärdats. Bestämmelserna om arbetsmiljö har också uppdaterats och ett tidigare förbud mot att överlåta entreprenadavtalet har tagits bort.

De nya bestämmelserna har tagits fram av Gar-Bo Försäkring, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Här hittar du ABS 2018

Här hittar du avtalsmallen

Läs mer om att skriva entreprenadkontrakt