Hoppa till innehåll
Nyhet
27 september 2016

Läckage kring fönsterbleck överlägset vanligaste fasadskadan

Skadoryttervagg1

Många entreprenörer slarvar med plåten vid småhusbyggen. Det visar nya siffror som Gar-Bo tagit fram i samarbete med Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Var finns egentligen problemen på ytterväggarna? Den frågan ställer sig Sveriges tekniska forskningsinstitut tillsammans med flera aktörer från Tyskland, Frankrike, Norge och Sverige i projektet Tall timber facades.

Fokus ligger på god fuktsäkerhet i byggandet och syftar till att kartlägga vilka typer av skador som är vanligast i trähusfasader och när de uppkommer. Rapporten ska komma under 2017 och resultatet ska användas till utvecklingen av kostnadseffektiva och säkra klimatskal för träbyggande.

– Jag tyckte att det var ett bra tillfälle att se över våra fasadskador på Gar-Bo och samtidigt få klarhet i frågan i stort, säger Peter Lidhäll som är skadeingenjör på Gar-Bo. När han gick igenom alla skador på ytterväggar från de senaste åtta åren framkom det att läckage vid fönsterbleck var den överlägset vanligaste skadan.

– Att fönsterbleck är en så pass stor del överraskade mig. Men plåt är en stor felkälla på hus utvändigt, även när det kommer till yttertak så är det ofta plåtarbetet som det brister i.

Bristfälliga plåtjobb

Orsaken är att det finns en tradition av att det många gånger är snickare som gör plåtjobben och inte certifierade plåtslagare, konstaterar Peter Lidhäll.

– Man förstår inte vikten av det riktigt och tror inte att de där små, små gliporna som blir vid fönsterblecket spelar någon roll. Men de gör faktiskt det. Det blir vattenskador på sikt.

Många gånger tar det tid innan det märks invändigt att något är fel. Det kan vara små läckage som sker ett stort antal gånger. De flesta skadorna upptäcks omkring åtta år efter bygget.

 

Porträtt på den intervjuade skadeingenjören Peter Lidhäll
Peter Lidhäll, skadeingenjör.

 

Så hur bär man sig åt för att undvika den här typen av skador redan från början? Det säkraste sättet är att alltid anlita en certifierad plåtslagare för plåtjobb.

– Det skulle göra en stor skillnad. Detta gäller alla former av plåtjobb; både tak, fönsterbleck, trösklar och annat. Visst, det blir en extra kostnad, men det kan vara avgörande.

Besiktningsmän har ett ansvar

Peter Lidhäll pekar också på besiktningsmännens ansvar. Han anser att de behöver bli mer medvetna om vikten av att anmärka på bristfälliga plåtjobb.

– Det behövs en ökad kontroll bland besiktningsmän. De borde påtala att det inte följer ramarna och att det finns en risk. Ser man uppenbara glipor i fönsterblecken så är det solklart att det ska till en åtgärd från entreprenörens sida.

Läckage i fönsterbleck är absolut vanligast i villor. Men konsumenten har själv liten chans att förebygga fuktskadan som kan leda till stora problem åtta år efter inflyttning i nya huset.

– Det du kan göra är att kräva av entreprenören att det ska vara en certifierad plåtslagare som gör plåtjobben. Då vet du att det blir rätt från början.

 

De åtta vanligaste skadorna på fasad 2009-2016

12,5 % Läckage fönsterbleck

3,2 % Färg/putssläpp fasad

2,4 % Bristfällig målning av träpanel

2% Läckage vid midjeplåt fasad

1,6 % Läckage vid fönsterkarm

1,4 % Läckage vid skjutdörrsparti

1,2 % Bristande fasadpanel

1,2 % Läckage tröskelbleck

(Listan visar hur 185 skador mellan 2009-2016 på Gar-Bo är fördelade)