Hoppa till innehåll
Pressrelease
15 juni 2016

Han ska utveckla Gar-Bos växande utbud av tjänster

Danielewebb

Under 2015 ökade försäkringsbolaget Gar-Bos försäljning av tjänster med 34 procent jämfört med året innan. En bekräftelse på att företagets satsning på att komplettera försäkringsverksamheten med tjänster fungerar.

För det fortsatta arbetet med att vidareutveckla tjänstesidan ansvarar Daniel Eriksson som i våras tillträdde som chef för affärsområdet Tjänster.

– Försäljningsökningen är glädjande och visar att det finns ett stort behov hos våra kunder bland annat när det gäller rådgivning och ökad trygghet under en byggprocess eller vid köp av ett äldre hus, säger Daniel Eriksson, sedan mars i år chef för Gar-Bos tjänsteutbud.

Kunskapsunderläge
I dag är kontroll- och slutbesiktningar av småhus den dominerande delen av Gar-Bos tjänsteförsäljningen. Med omkring 7 000 besiktningar per år är Gar-Bo också den enskilt största aktören på småhusmarknaden.

Men Gar-Bo erbjuder mer än så.

– Min första uppgift har varit att gå igenom inom vilka områden vi idag är särskilt bra, väga det mot kundbehov och utifrån det ta beslut om vilka tjänster vi ska satsa på och utveckla, säger Daniel Eriksson.

Utgångspunkten för det arbetet är kundens situation. Särskilt privatpersoner har många gånger en utsatt position och ett kunskapsunderläge jämfört med de professionella aktörer de möter.

– Där vill vi gå in och stötta så att byggprocessen eller husköpet blir en så enkel och angenäm upplevelse som möjligt. Eller som Gar-Bo uttrycker det ”från husdröm till drömhus”, säger Daniel.

Sex tjänsteområden
Tjänsteportföljen 2016 innehåller sex tjänsteområden där entreprenadbesiktningarna, det vill säga kontroll-, slut- och tvåårsbesiktning av småhus, utgör basen.

Dessutom erbjuder Gar-Bo överlåtelsebesiktningar av begagnade hus, rådgivning vid kontraktsskrivning och byggteknisk rådgivning vid om- och tillbyggnad,  tjänsten kontrollansvarig och tredjepartskontroller av putsade fasader inom ramen för putsbranschens initiativ ”Säker fasad”. Och sist men inte minst viktigt är stödet till bostadsrättsföreningar i form av upprättande av ekonomiska planer, kostnadskalkyler och intygsgivning.

Näst på tur står att effektivisera besiktningsarbetet med ett digitalt protokollverktyg. Dagens pappersprotokoll leder till dubbelarbete och ökar också risken för felaktigheter.

Förtroende avgörande
Daniel Eriksson har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Nu närmast kommer han från If Skadeförsäkring och en tjänst som storkundsansvarig inom affärsområdet industri. 

– För mig är det här en spännande och inspirerande uppgift. Min ambition är att vidareutveckla Gar-Bos affärsverksamhet med attraktiva tjänster. En uppgift som i hög grad är beroende av att våra kunder uppfattar oss som kunniga, objektiva och engagerade, konstaterar Daniel Eriksson.