Hoppa till innehåll
Pressrelease
15 oktober 2020

Gar-Bo växer omsättningen med 85 procent under det tredje kvartalet

Kvartalsrapport Gar Bo

När vi i somras kommunicerade utvecklingen för det första halvåret 2020 var vi nöjda och stolta över den höga omsättningstillväxten och den förbättrade lönsamheten. När det tredje kvartalet nu summeras kan vi konstatera att den positiva trenden fortsätter med en tilltagande tillväxttakt och fortsatt god lönsamhet.

Gar-Bo koncernen omsatte de första nio månaderna 2020 totalt 260 miljoner kronor, en tillväxt på 60% jämfört med 2019. Tillväxttakten i omsättningen ökade under det tredje kvartalet och uppgick till hela 85%. Vi har samtidigt stärkt rörelsemarginalen till 12% jämfört med 7% för helåret 2019.

– Våra fantastiska medarbetare, som varje dag fokuserar på att hjälpa våra kunder, är nyckeln till den fina utvecklingen och som gör det möjligt att utveckla de områden som vi strategiskt fokuserar på. Viktigare än någonsin i dessa tider är också stabilitet och långsiktighet. Ett av våra viktigaste kärnvärden är att vara just långsiktig och uthållig och att finnas för våra kunder över många konjunkturcykler, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 205 miljoner kronor för de första nio månaderna 2020. Tillväxttakten det tredje kvartalet var 146% jämfört med 2019. Totalkostnadsprocenten förbättras till 86% jämfört med 90% för helåret 2019 till följd av mycket god kostnadskontroll och fortsatt disciplinerad underwriting.

– Vi förväntar oss att trenderna där skillnaden mellan de som står starkt och de som har stora utmaningar förstärks, både mellan branscher, men också mellan företag inom samma sektor. För våra kunder betyder det att det blir ännu viktigare att vara skyddad mot entreprenörers insolvens och att teckna försäkringsskydd för detta, säger Erik Landén, finanschef på Gar-Bo.