Hoppa till innehåll
Pressrelease
1 juni 2018

Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak

Pressbild Grona Tak I Sydney

Gröna tak ska vara täta, säkra och attraktiva under hela sin livstid. Det vill Gar-Bo som tillsammans med flera branschaktörer deltar i ett utvecklingsprojekt kring grönytor inom nybyggnation.

Gröna tak och väggar som ett sätt att bevara grönytor i samband med bebyggelse blir allt vanligare. Taken kan ge bullerdämpande- och energisparande effekter och har flera positiva egenskaper när det gäller att förebygga översvämningar. Dessutom tillför de estetiska värden och bidrar till ett mildare stadsklimat.

Kvalitetssäkring av grönytor

Sedan 2013 har ett Vinnovaprojekt jobbat med att ta fram underlag för att kvalitetssäkra anläggningen av gröna tak.

– Utvecklingsprojektet som Gar-Bo är en del av är inne i steg tre som är en fortsättning på tidigare arbete. Vi vill bland annat nyttja framtagna handböcker och tidigare resultat för att på sikt kunna garantera att de gröna taken blir täta, säkra och attraktiva under lång tid, säger Peter Wipp, vd på Gar-Bo och engagerad i projektet.

Kunskapsbrist en risk

I allt större omfattning föreskrivs idag miljöstadsdelar med gröna lösningar som bland annat ska öka den biologiska mångfalden, ha en temperaturdämpande effekt och ge energibesparingar. Byggherrar åläggs därmed att bygga med gröna anläggningar på betongbjälklag som gröna hustak, gröna terrasser, gröna innergårdar och gröna hela stadsdelar. En hel del kunskap fattas i dag för detta och det kan få problematiska konsekvenser.

– Gröna tak är en av de bygg- och designtrender som Gar-Bos tekniska råd identifierat som ett viktigt område att bevaka för att säkerställa att vi inte drabbas av framtida byggskador. Vi tycker att det är bra att det görs ett gediget arbete inom detta område innan vi har gröna tak i stor skala på nya byggnader, säger Peter Wipp.

Viktigt att informationen når branschen

Ylva Edwards, som är projektledare, ser flera fördelar med det nya samarbetet.

– Vi välkomnar verkligen Gar-Bo som ny part i projektet. Gar-Bo tillför försäkringsexpertis inom byggnation och kan bidra med viktig informationsspridning om gröna tak och projektet utifrån ett försäkringsbolags perspektiv, säger Ylva Edwards.

Peter Wipp hoppas att Gar-Bo ska kunna bidra med erfarenheter från andra områden där det har gått fel och tillföra dem till projektet.

– Vårt arbete kommer i huvudsak att fokusera på tekniska utmaningar och informationsspridning av resultatet från projektet. Det är viktigt att denna information kommer ut till våra kunder och kollegor i bygg- och försäkringsbranschen, säger Peter Wipp.

Andra partners i steg tre av projektet kring gröna tak som leds av Rise är Swedavia och Sisab Skolfastigheter. Totalt deltar 24 parter i projektet kring gröna tak.