Hoppa till innehåll
Pressrelease
21 februari 2022

Gar-Bo fortsätter att växa organiskt

Gar Bo Fortsatter Att Vaxa Q1 2021

Gar-Bo fortsätter att växa lönsamt även under 2021 och visar på tillväxt inom i princip alla segment och produktområden. Ökad tillväxt i kombination med ett flertal nya attraktiva affärsavtal inför 2022 möjliggör fortsatta investeringar i digitalisering och strategiska initiativ framåt.

Gar-Bo koncernen omsatte totalt 465 miljoner kronor under 2021, en tillväxt på 18% jämfört med 2020. Rörelsemarginalen, mätt över rullande tolv månader, uppgick till 12%.

– Vi summerar ett starkt 2021 med fortsatt lönsam tillväxt. Likt föregående år uppvisar vi ökad aktivitet i princip alla segment och produktområden. Under slutet av året har vi dessutom avtalat om ett flertal nya attraktiva affärer inför 2022, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 395 miljoner kronor under 2021 (318 mkr), motsvarande en tillväxttakt om 25%. Premieintäkten för egen räkning ökade med 19% till 223 mkr. Totalkostnadsprocenten uppgår till 89% för 2021 jämfört med 82% för 2020.

– Vårt naturliga fokus på långa försäkringsprodukter medför en stark bas med ökande tillväxt av premieintäkter under de kommande åren. Kombinerat med en bra totalkostnadsprocent så ger det oss en styrka att investera i fortsatt digitalisering och våra strategiska initiativ, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Landén, Finanschef / CFO 
Telefon: +46 7 08 890 955
E-post: erik.landen@gar-bo.se