Hoppa till innehåll
Pressrelease
27 april 2021

Gar-Bo fortsätter att växa lönsamt

Gar Bo Fortsatter Att Vaxa Q1 2021

Gar-Bo fortsätter att växa under första kvartalet 2021. Den lönsamma tillväxten kommer inom alla produkt- och tjänsteområden med såväl befintliga som nya kunder. Vi ser att bygg- och fastighetsmarknaden utvecklas starkt och då finns vi där för våra kunder med vårt heltäckande erbjudande.

Gar-Bo koncernen omsatte totalt 416 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per första kvartalet 2021, en tillväxt på 55 procent jämfört med samma mätperiod 2020. Rörelsemarginalen, mätt över rullande tolv månader, uppgick till 12 procent.

– Vi summerar återigen ett mycket starkt kvartal. Vi har en ambitiös målsättning för året så det är glädjande att vi startar första kvartalet så pass starkt, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 348 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per sista mars 2021 (201 mkr). En tillväxt om 74 procent jämfört med samma mätperiod 2020. Innevarande kvartal växte premieinkomsten till 85 miljoner kronor, en tillväxt på 57 procent jämfört med första kvartalet 2020. Totalkostnadsprocenten de senaste tolv månaderna uppgår till 88 procent jämfört med 82 procent för helåret 2020.

– Vi växer fortsatt starkt inom försäkringsverksamheten. Vi höjer totalkostnadsprocenten och landar på 88 procent i och med första kvartalet 2021. Den ökade totalkostnadsprocenten beror främst på grund av många stora skador, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.