Hoppa till innehåll
Nyhet
3 november 2020

Från oro till ro i byggprojekt – hur skyddar du ditt byggprojekt mot entreprenörens konkurs?

Bild Fran Oro Till Ro1

Val av entreprenör och rätt försäkring är faktorer som kan göra stor skillnad i ett byggprojekt, stora som små. Antalet konkurser inom byggbranschen har ökat konsekvent under de senaste åren, såväl i absoluta tal som i relation till ett ökande antal aktiva byggföretag. Under 2019 gick 1 190 byggföretag i konkurs, drygt 2% fler än under 2018 och drygt 13% fler än under 2017.

Under perioden januari-september 2020 är antalet konkurser 893, att jämföra med 891 under samma period 20191.

Det finns dock en väg från oro till ro i byggprojekt; Välj entreprenör med omsorg, lär dig se tidiga tecken på konkurs och försäkra dig för den händelse att entreprenören går i konkurs.

Några tips vid anlitande av entreprenör:

  • Ta in flera offerter och välj inte en med orimligt lågt pris
  • Kontrollera bolagets ekonomi och historik
  • Skriv kontrakt
  • Betala aldrig i förskott
  • Teckna försäkring

Gar-Bo erbjuder försäkringar, både till konsument och näringsidkare, som ger ett skydd vid entreprenörens konkurs och som bidrar till ro i byggprojekt.

Färdigställandeförsäkring: 

Kan tecknas av konsument och av företag till förmån för konsument. Försäkringen uppfyller de krav som ställs i Lag (2014:227) om färdigställandeskydd, och lämnar ersättning för merkostnader i samband med entreprenörs konkurs/obestånd, eller om beställaren har rätt att häva entreprenadavtalet enligt §29 Konsumenttjänstlagen.

Fullgörandeförsäkring 

kan tecknas för entreprenad- och/eller garantitid, vid entreprenadavtal mellan företag. Försäkringen utgör en sådan säkerhet som krävs enligt de allmänna bestämmelserna i AB/ABT och gäller om entreprenören går i konkurs eller hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sitt åtagande.

Några tidiga tecken på att ett bolag kommer att gå i konkurs:

  • Framtung lyftplan, d.v.s. bolaget vill få in stor del av betalningen tidigt i projektet
  • Bolaget begär förskottsbetalningar från sin kund
  • Bolaget har betalningsanmärkningar och/eller ansökningar om betalningsförelägganden
  • Bolaget har obetalda skatter-skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
  • Bolaget byter namn och personer i styrelsen

1Källa: UC. Siffrorna omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Till byggbranschen räknas här bolag inom byggverksamhet, byggande av hus, anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.