Hoppa till innehåll
Pressrelease
8 juli 2021

Fortsatt lönsam tillväxt för Gar-Bo under det första halvåret

Linnea Moberg Och Erik Landen Low

Gar-Bo fortsätter att växa lönsamt under andra kvartalet 2021. Vi ser att vi fortsatt är relevanta med vårt heltäckande erbjudande för bygg- och fastighets-marknaden. Under andra kvartalet drabbades vi av något fler skador än normalt, vilket bidrar till en högre totalkostnadsprocent.

Gar-Bo koncernen omsatte totalt 451 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per andra kvartalet 2021, en tillväxt på 49 procent jämfört med samma mätperiod 2020. Rörelsemarginalen, mätt över rullande tolv månader, uppgick till 13 procent.

– Vi summerar återigen ett mycket starkt halvår. Jag tycker att tillväxten är ett fint kvitto på att vi är relevanta för våra kunder. Vi har en ambitiös målsättning för året så det är återigen glädjande att vi följer den plan som vi har satt upp. Vår positiva utveckling tillsammans med att vi även erhållit investment grade kreditrating (BBB+) av AM Best, ger oss de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 384 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per sista juni 2021 (234 mkr). En tillväxt om 64 procent jämfört med samma mätperiod 2020. Innevarande kvartal växte premieinkomsten till 111 miljoner kronor, en tillväxt på 46 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Totalkostnadsprocenten de senaste tolv månaderna uppgår till 87 procent jämfört med 82 procent för helåret 2020.

– Vi utvecklas fortsatt starkt inom försäkringsverksamheten. Vi ökar totalkostnadsprocenten något och landar på 87 procent i och med andra kvartalet 2021. Den ökade totalkostnadsprocenten beror främst på grund av stora skador, säger Erik Landén, CFO på Gar-Bo.