Hoppa till innehåll
Pressrelease
29 oktober 2021

Ett starkt tredje kvartal för Gar-Bo

Ett Starkt Tredje Kvartal For Gar Bo

Gar-Bo fortsätter att växa under tredje kvartalet 2021. En hög affärsaktivitet inom alla produkt- och tjänsteområden och en positiv utveckling inom bygg- och fastighetsmarknaden, bidrar till en fortsatt lönsam tillväxt för Gar-Bo.

Gar-Bo koncernen omsatte totalt 450 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per tredje kvartalet 2021, en tillväxt på 30 procent jämfört med samma mätperiod 2020. Rörelsemarginalen, mätt över rullande tolv månader, uppgick till 14 procent.

– Vi summerar återigen ett mycket starkt kvartal med hög affärsaktivitet inom alla segment. Nu riktar vi blickarna mot nästa år och lansering av nya strategiska initiativ för ett ännu bättre erbjudande till våra kunder, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

Gar-Bo Försäkring växer premieinkomsten till 382 miljoner kronor mätt över rullande tolv månader per sista september 2021 (279 mkr). En tillväxt om 37 procent jämfört med samma mätperiod 2020. Totalkostnadsprocenten de senaste tolv månaderna uppgår till 86 procent jämfört med 82 procent för helåret 2020.

– Vi är mycket nöjda över att bibehålla vår lönsamma tillväxt. En hög tillväxttakt kombinerat med en fortsatt stark totalkostnadsprocent är ett kvitto på vår hållbara affärsmodell. Totalkostnadsprocenten uppgick till 84 procent under Q3 2021, säger Linnea Moberg, vd på Gar-Bo.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Landén, Finanschef / CFO 
Telefon: +46 7 08 890 955
E-post: erik.landen@gar-bo.se